Indholdsfortegnelse
Emneopgave 2: Funktionsanalyse og invertible funktioner
Udregnet på Maple

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
I første delopgave er der givet en funktion, f, med forskriften f(x) = x3 + 2x2 − 8x.
1. a) For denne funktion vis da, hvorledes man kan beregne nulpunkter både manuelt og ved hjælp af Maple.

Herudover lav også manuelt en fortegnsundersøgelse af funktionen. Forklar hvorfor den metode I bruger til fortegnsundersøgelse kan give de resultater I når frem til.

---

a) Lav en standard funktionsanalyse af funktionen f i den givne definitionsmængde.
- En funktionsanalyse bruges til at undersøge definitionsmængden, nulpunkter, fortegnsvariation, monotoniforhold

lokale og globale ekstrema, værdimængde og grafen i et givet polynomium. Den bruges til at undersøge de forskellige faktorer i en funktion, og gøre det nemmere at danne overblik over funktionens forskellige aspekter.