Indholdsfortegnelse
Forklaring af de forskellige begreber
- Definitionsmængden Dm(f)
- Værdimængden Vm(f)
- Nulpunkter
- Fortegn
- Ekstrema, herunder lokalt/globalt og maksimum/minimum
- Monotoniforhold
Funktionsanalyse Tangentberegning

Uddrag
Et ekstrema er hvor buen vender på en parabel, og der hvor den er maksimal eller minimal. Der er tale om fire forskellige slags ekstrema:
Globalt maksimum, Lokalt maksimum, Globalt minimum, Lokalt minimum

Man kan bestemme ekstrema enten ved aflæsning, værktøjet i GeoGebra eller beregning.

I opgaven vil vores globalt minimum være (4,-16) da det er det laveste punkt vores graf kommer, og (-1,-4) er vores lokale minimum.