Abonnementsbetingelserne for brug af inspo.dk

Senest opdateret: 11. april. 2023

 

Inspo ApS
 Kochsgade 31D
5000 Odense C, Danmark
CVR: 41295678

Generelt

Inspo ApS stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://inspo.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Inspo ApS.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Inspo ApS og én fysisk person (herefter benævnt “Brugeren” og “Du”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 15 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Inspo ApS vedrørende Tjenesten på https://inspo.dk.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Inspo ApS.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Inspo ApS’s tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Inspo ApS på support@inspo.dk samt ændre sit password.

Behandling af personoplysninger

Når du opretter en inspo-brugerkonto, samt når du anvender inspo, indsamler og behandler vi personoplysninger. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i vores Cookie- og Privatlivspolitik.

Brugernavn og adgangskode

Du er ansvarlig for al aktivitet, der finder sted på din inspo-konto. For at blive ved med at have kontrol over din konto og forhindre eventuel uautoriseret adgang til kontoen skal du blive ved med at have kontrol med de enheder, du bruger til at opnå adgang til Inspo og ikke videregive adgangskoden.

Vi har ret til på ethvert tidspunkt at kræve, at du ændrer din adgangskode.

Hvis du har mistanke om, at en tredjepart bruger din konto, skal du straks underrette os herom, ændre din adgangskode og logge ud på alle enheder. Hvis vi har grund til at antage, at din konto er blevet misbrugt, har vi ret til straks at suspendere din adgang til inspo eller på anden måde forhindre fortsatte uautoriserede aktiviteter.

Betaling & Gebyrer

Betalinger og gebyrer for brug af Tjenesten forfalder i overenstemmelse med vores gældende prisliste, som kan ses på Hjemmesiden.

Vi forbeholder sig retten til enhver tid at ændre priserne og gebyret og andre betingelser for brug af inspo (“Prisændring“).

Prisændringer for så vidt angår abonnementer uden Bindingsperiode varsles pr. e-mail og/eller via din brugerkonto i inspo senest 30 kalenderdage før Prisændringen træder i kraft. For Abonnementer med Bindingsperiode vil priserne gældende på købstidspunktet være gældende i hele Bindingsperioden. Uanset ovenstående kan Prisændringer dog finde sted med kortere varsel, herunder i løbet af en Bindingsperiode, hvis vores distributionsomkostninger og andre omkostninger ved at gøre inspo tilgængeligt stiger på grund af ændringer i skatter eller afgifter, valutakurser, ændringer i betalinger til tredjeparter, myndighedsbeslutninger, lovændringer eller ændringer i administrative bestemmelser, og forudsat at Prisændringen svarer til stigningen i omkostningerne.

Hvis du ikke kan acceptere Prisændringen, har du ret til at opsige dit abonnement med virkning fra den dag, Prisændringen træder i kraft, forudsat at inspo har modtaget meddelelse herom mindst tre kalenderdage før Prisændringens ikrafttræden. Prisændringer omfatter også indførelsen af nye priser.

Hvis du vælger at opgradere dit abonnement til en anden pakke med en højere Abonnementsbetaling, vil den nye Abonnementsbetaling blive trukket fra dit valgte betalingsmiddel på den dato, hvor du vælger at opgradere dit abonnement, og din tidligere betalte Abonnementsbetaling vil blive reduceret proportionelt i forhold til den tilbageværende Abonnementsperiode. Den nye Abonnementsbetaling vil være gældende fra den næste forfaldsdato. Hvis du vælger at nedgradere dit abonnement til en pakke med en lavere Abonnementsbetaling, vil prisændringen og ændringen i programpakken begge træde i kraft fra den næste forfaldsdato. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

MobilePay
Ved oprettelse af abonnement gennem MobilePay kan opsigelse af medlemskabet først ske efterfølgende når betalingen er gået igennem. MobilePay bruger 1-2 hverdage på at godkende købet. Ønsker du alligevel en straks opsigelse kan dette gøres gennem MobilePay appen. Opsiges abonnementet før betalingen er gået igennem vil man miste sine download point og dermed mulighed for at downloade opgaver, hjælpemidler osv.

Ændringer af inspo og i nærværende Betingelser

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre inspo og indholdet på inspo. Derfor giver vi ingen garantier eller løfter vedrørende mængden eller kvaliteten af indhold, funktionaliteter, kompatabilitet og interoperabilitet med andre platforme. Funktioner og indhold, der var tilgængelige i inspo, da du startede dit abonnement eller gennemførte en Engangsbetaling, kan derfor f.eks. ændre sig i din tid som bruger. Sådanne ændringer bliver betragtet som værende rimelige set i lyset af inspos formål og karakter. Vi forbeholder os retten til at ændre disse Betingelser når som helst. De til enhver tid gældende Betingelser vil være fremgå af Hjemmesiden. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret ved at besøge Hjemmesiden regelmæssigt.

Du vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer til ugunst for dig eller ændringer, der ikke er i overensstemmelse med disse Betingelser, via e-mail mindst 30 dage før ændringerne træder i kraft. Sådanne ændringer træder i kraft på datoen anført i meddelelsen herom, dog senest 30 kalenderdage fra datoen, hvor meddelelsen blev sendt, medmindre ændringen skyldes potentielle lovovertrædelser, myndighedsbeslutninger, lovændringer eller på grund af Force Majeure (se nedenfor). Du kan opsige dit abonnement med virkning fra den dato, hvor ændringen træder i kraft, hvis ændringen ikke åbenlyst er til din fordel og under forudsætning af, at vi har modtaget din opsigelse senest tre kalenderdage før ændringens ikrafttræden.

Yderligere infomation om Betaling

Inspo ApS modtager online betalinger med; Visa, Mastercard, Mobilepay Online, Visa Electron, Maestro.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Inspo ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Inspo ApS’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL-protokol.

Abonnement

Et aktivt månedligt premium abonnement giver adgang til alle inspo undervisningsmaterialer og du har hver 30. dag 20 download point at gøre brug af. Det betyder at du kan låse op 20 inspo materialer hver 30. dag. Opsiges abonnementet vil du miste dine resterende download point når abonnementet når ophørsdatoen. De inspo materialer du allerede har låst op under din abonnementsperiode vil stadig være tilgængelige på din konto efter endt abonnement. Derudover får du adgang til alle studierabatter på inspo.dk

Et aktivt halvårligt premium abonnement giver adgang til alle inspo undervisningsmaterialer og du  har hver 30. dag 30 download point at gøre brug af. Det betyder at du kan låse op 30 inspo materialer hver 30. dag. Opsiges abonnementet vil du miste dine resterende download point når abonnementet når ophørsdatoen. De inspo materialer du allerede har låst op under din abonnementsperiode vil stadig være tilgængelige på din konto efter endt abonnement. Derudover får du adgang til alle studierabatter på inspo.dk

Priser for abonnement

Du har to valgmuligheder, når du skal oprette et medlemskab hos inspo.dk

Et månedligt premium abonnement til en fast lav pris, hvor beløbet trækkes hver 30. dag. (Indtil abonnementet opsiges eller ændres).

Et halvårligt premium abonnement til en fast lav pris. Beløbet trækkes hvert halve år (Efter 180 dage). (Indtil abonnementet opsiges eller ændres).

Procedure for abonnementshævning

Løbende abonnementer bliver fornyet samme dag, som dit medlemskab udløber. Den automatiske fornyelse sikrer og garanterer, at du ikke løber tør for dit medlemskab. Kvitteringen for dine betalinger er tilgængelige under din profil, når du er logget ind. Fornyelser posteres som “inspo.dk” på dine kontoudtog.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Inspo ApS tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Din opsigelse

Du kan opsige dit abonnement via “Min Profil” på Hjemmesiden og/eller kontakte Inspo ApS via support@inspo.dk

Din opsigelse vil træde i kraft ved udgangen af indeværende Abonnementsperiode, inden for hvilken du meddeler os, at du ønsker at opsige

Hvis du ønsker at opsige dit abonnement, er du stadig forpligtet til at betale for den resterende Abonnementsperiode.

Hvis du opsiger dit abonnement, vil du fortsat have adgang til de materialer, du har låst op via dine download point.

Bemærk, at din brugerkonto fortsat eksisterer, selvom du opsiger dit abonnement, og at relevante dele af disse Betingelser forbliver i kraft, så længe du opretholder din brugerkonto hos os. Ønsker du at sletter din brugerkonto bedes du kontakte support@inspo.dk, så sletter vi din brugerkonto på dine vegne.

Vores opsigelse

Vi forbeholder os ret til på et hvilket som helst tidspunkt at opsige eller suspendere din adgang til inspo. Hvis vi opsiger dit abonnement, vil vi tilbyde dig:

  1. fortsat adgang til inspo i den resterende Abonnementsperiode eller Bindingsperiode eller tilbagebetaling af din seneste Abonnementsbetaling med et beløb svarende til begrænsningen eller suspenderingen uden fornyelse af dit abonnement, og/eller
  2. adgang til individuelle ydelser, som du allerede har købt via Engangsbetalinger, i den resterende gyldighedsperiode.

Vi har ret til at opsige din adgang til inspo med øjeblikkelig virkning og kræve betaling af eventuelle udestående Abonnementsbetalinger i tilfælde af din misligholdelse af Betingelser. Hvis du har et Abonnement med Bindingsperiode, kan vi kræve, at du øjeblikkeligt betaler Abonnementsbetalingen for den resterende Bindingsperiode.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit abonnement indenfor 14 kalenderdage fra datoen for abonnementet (“Fortrydelsesperioden”) og vil i så fald modtage fuld tilbagebetaling. Tilbagebetalingen tager mellem 5-10 hverdage.

Ved din accept af disse Betingelser accepterer du, at du ikke har ret til at fortryde og få tilbagebetaling, hvis du begynder at bruge inspo ved at låse op for inspo materialer deri i en periode på 14 kalenderdage fra modtagelsen af en bekræftelse på dit abonnement. Ved at begynde med at bruge inspo ved at låse op for materialer, som du har adgang til via dit abonnement, accepterer du, at levering finder sted før Fortrydelsesperioden er udløbet, og at din ret til at fortryde ophører.

Ønsker du at anvende din fortrydelsesret, kræves det, at du ikke har gjort brug af dit medlemskab, det vil sige, at hverken har låst op og/eller downloadet noget materiale eller gjort brug af rabatterne. Har du gjort aktivt brug af dit medlemskab, så kan du ikke gøre brug af din 14 dages returret.

Du kan fortryde både mundtligt og skriftligt. Bemærk, at du skal fortryde dit abonnement før Fortrydelsesperioden udløber. Du kan også udnytte din fortrydelsesret ved at udfylde og sende nedenstående standardformular:

Standardfortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende

– Til Inspo ApS kundeservice  support@inspo.dk

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale med inspo

– Bestilt den (dato)

– Forbrugerens navn (*)

– Forbrugerens adresse (*)

– Forbrugerens underskrift (*) [kun hvis formularens indhold meddeles på papir]

– Dato

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil være i stand til at give dig yderligere oplysninger om fortrydelsesret og om lovgivningen om fjernaftaler og aftaler indgået uden for faste forretningslokaler.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Inspo ApS, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Inspo ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Inspo ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Inspo ApS er: Hjalte Lund Skaarup

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Inspo ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til support@inspo.dk.

Cookies
På https://inspo.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://inspo.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Inspo ApS’s hjemmeside.

Fejl

Hvis du konstaterer fejl hos inspo, der ikke skyldes dig eller nogen, der bruger din konto, har du ret til at få fejlen rettet. I tilfælde af godkendte klager vil vi afholde alle omkostninger ved at få fejlen rettet. Din ret til at gøre gældende, at inspo er mangelfuldt, ophører, i tilfælde af abonnement, en måneder efter dit abonnement er ophørt. Hvis du ikke gør fejlen gældende indenfor de nævnte tidsfrister, vil du miste retten til at få manglen afhjulpet.

Vi forbeholder os retten til at kræve, at du betaler eventuelle omkostninger forbundet med afhjælpning af fejl, der er opstået som følge af dine handlinger eller handlinger foretaget af en person, der har anvendt dit abonnement.

Bemærk, at du bør samarbejde med os, så vi får en mulighed for at afgøre, om årsagen til manglen ligger i dit digitale miljø. Hvis du ikke samarbejder med os i henhold til dette punkt, vil bevisbyrden for, at inspo er mangelfuldt, ligge hos dig.

Ulovlig brug af inspo

Alt indhold, der udgør en del af og er relateret til inspo, er beskyttet af dansk og international lovgivning om ophavsret. Alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til noget materiale og indhold, der udgør en del af eller er relateret til inspo, ejes eller licenseres af os. Vi giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset licens til at benytte disse rettigheder til personlig og privat brug (og ikke til noget kommercielt formål) og i henhold til gældende ophavsretslovgivning.

Du må ikke omgå eller forsøge at omgå vores sikkerhedssystem eller forsøge at teste, skade eller på anden vis påvirke sikkerheden for inspo, vores Hjemmeside, Apps, software, hardware eller udstyr direkte eller indirekte forbundet med inspo. Overtrædelse af ovenstående vil altid blive betragtet som væsentlig misligholdelse af nærværende Betingelser, der vil berettige os til øjeblikkeligt at suspendere eller opsige din adgang til inspo eller på anden måde forhindre fortsatte uautoriserede aktiviteter.

Ansvar og almindelige betingelser

Immaterielle rettigheder: Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Inspo’ tjenester ejes af Inspo ApS.

Rettigheder til benyttede materialer: Køb samt brug af materialer fra Inspo indebærer en personlig ret til brug af materialet og materialet må ikke benyttes til videresalg eller videreoverdrages til andre personer uden skriftligt samtykke fra Inspo.

Adgang til gen-download: Tidligere downloadede materialer er tilgængelige til gen-download via din personlige profil.

Upload af eget materiale/dokument til inspo

Uploader man som bruger en opgave, note, rapport osv. andet materiale, giver du samtykke til at du videregiver dine rettigheder til dokumentet til Inspo ApS. Inspo Aps har herefter 100% ejerskab over det uploade materiale. Derved har du som udgangspunkt ikke ret, til at få slettet/fjernet materialet fra inspo.dk. Skulle du have spørgsmål til dette henvendes du til vores mail: support@inspo.dk.

Det er fuldstændig brugerens eget ansvar at det uploadede materiale (dokumentet) til inspo er brugerens eget materiale og at brugeren er indehaver af dokumentet. Dermed må dokumentet ikke være kopieret fra andre hjemmesider, stjålet, misbrugt m.m. eller uploadet til inspo uden indehavers tilladelse.  Brugeren bekræfter derved at vedkommende følger dansk og international lovgivning om ophavsret. Det betyder at brugeren acceptere at brugeren betaler og overholder at stå for de fulde omkostninger inspo måtte følge af en sagsøgning og/eller stævning om brud på ophavsretsloven.

Derudover godkender Inspo ApS ikke modtagelse af tomme dokumenter eller andre typer af dokumenter, som strider imod inspo.dk’s koncept.

Vores erstatningsansvar

Medmindre andet følger af lovgivningen, afgiver vi ingen garantier eller løfter, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, vedrørende inspos funktion, tilgængelighed, kvalitet, anvendelighed eller sikkerhed.

Vi, vores tilknyttede selskaber og samarbejdspartnere er i intet tilfælde ansvarlige for nogen direkte, indirekte, afledte eller særlige skader eller følgeskader, som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge inspo eller nogen tredjepartstjeneste, der gives adgang til via Hjemmesiden eller App.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde os, alle selskaber i Koncernen, vores tilknyttede selskaber og samarbejdspartnere skadesløse for alle skader, tab, erstatningskrav, omkostninger og udgifter, herunder sagsomkostninger, som forårsages af dine handlinger eller opstår i forbindelse med misligholdelse af disse Betingelser, overtrædelser af gældende lovgivning, regler eller tredjemands rettigheder.

Inspo er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af Inspo, eller Inspo var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

Sociale medier

Inspo kan indeholde funktionaliteter, der gør dig i stand til at dele indhold fra inspo via sociale medier, herunder men ikke begrænset til Facebook, Instagram og Twitter (“Sociale Medier“). På den måde kan oplysninger om din brugerkonto, som f.eks. brugernavn, blive gjort tilgængelige for andre brugere på Sociale Medier. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for indholdet af delinger, der finder sted via Sociale Medier.

Links på Hjemmesiden

Hjemmesiden kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse hjemmesider og påtager os intet ansvar for noget tab eller nogen skade, der måtte opstå ved at følge disse links.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Konfliktløsning, Gældende Lov & Klagemuligheder

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: support@inspo.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

Disse Vilkår og eventuelle tvister eller krav, der måtte opstå i forbindelse hermed (herunder ikke-aftalemæssige tvister og krav), er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning. Disse Vilkår begrænser ikke eventuelle forbrugerbeskyttelsesrettigheder, som du måtte have i henhold til ufravigelig lovgivning i dit bopælsland.

I tilfælde af en tvist mellem dig og Inspo ApS skal parterne primært søge tvisten løst i mindelighed. Skriv derfor først til vores kundeservice på support@inspo.dk.
Hvis parterne ikke kan nå til en aftale, kan tvisten indbringes for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/) og/eller (https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External)

EU tilbyder også hjælp til konfliktløsning via en online platform, som du kan bruge til at få tvisten behandlet, hvis du ikke er tilfreds med de produkter eller tjenester, du har købt fra os online. Onlineplatformen er tilgængelig på Europa-Kommissionens hjemmeside ec.europa.eu/consumers/odr. Ved indgivelse af en klage via portalen skal du angive vores e-mailadresse support@inspo.dk. Via onlineplatformen kan du drøfte problemet direkte med os, eller din sag kan blive sendt videre til konfliktløsningsorganet, der vil behandle tvisten.

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform (ec.europa.eu/odr).

Overdragelse

Disse Betingelser er kun gældende for individuelle brugere, og du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Betingelser helt eller delvist til nogen tredjepart. Ved din accept af disse Betingelser, giver du os ret til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Betingelser helt eller delvist til en tredjepart eller til andre selskaber i koncernen.

Aftalens helhed

Disse Vilkår samt vores cookie- og privatlivspolitik (Cookiepolitik og Privatlivspolitik ) udgør det samlede aftalegrundlag mellem dig og os og erstatter eventuelle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige, vedrørende indholdet af disse Betingelser.

Force Majeure

Vi er ikke ansvarlige overfor dig i tilfælde af, at vores opfyldelse i henhold til disse Betingelser bliver begrænset/forhindret, eller hvis tilgængeligheden og/eller funktionaliteten af inspo bliver begrænset, forhindret eller forsinket på grund af lovgivning, myndighedsbeslutninger og/eller eventuelle andre årsager uden for vores kontrol.

Manglende adgang til inspo.dk

Inspo kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til inspo.dk, da sitet indimellem kan være utilgængeligt. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og Inspo kan i den forbindelse ikke gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

Ugyldighed

Skulle nogen bestemmelse i disse Betingelser blive erklæret ugyldig eller uden retskraft, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse Betingelser, som vil forblive gyldige og retskraftige i det omfang, lovgivningen tillader det.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller har brug for at kontakte os af andre årsager, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice eller kontakte os på support@inspo.dk.

Brancheorganisationer

https://www.ug.dk
https://www.danskegymnasier.dk
https://uvm.dk
https://lektiesos.dk