Funktionsanalyse og invertible funktioner | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
a) For denne funktion skal der vises, hvorledes man kan beregne nulpunkter både manuelt og ved hjælp af Maple/WordMat og Geogebra. Herudover skal der laves en manuel fortegns-un¬dersøgelse af funktionen. Forklar hvorfor den metode I bruger til fortegnsundersøgelse kan give de resultater, som I når frem til.

b) Er det muligt at gøre brug af andre metoder til fortegnsundersøgelse?

c) Lav en standard funktionsanalyse af funktionen f i den givne definitionsmængde.

d) Tegn grafen for f i et tegneprogram, f.eks. i GeoGebra. Ved brug af egne ord skal I sammenligne grafen for f med de resultater i har fået i c).

e) I er her givet en ligning hvor e^x indgår.

Uddrag
Vi kan læse at vores polynomium er en 3.grads funktion da vi har x^3. A-værdien er positiv og vi kan derfor vide at grafen starter med at være negativ og slutter med at være positiv.

Eftersom vi har tre nulpunkter, vil funktionen skifte krumning midt mellem vores to ekstremaer.

---

En funktionsanalyse laver man for at danne sig er overblik over funktionen og ligesom kigge på de forskellige egenskaber funktionen har.

Du går ind og kigger på enten grafen og ser hvordan den dækker over de forskellige punkter og derved får man en masse information og forståelse for grafen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu