Indholdsfortegnelse
1. Lav Opgave 114s. 219 i dokumentet ”Diff opg fra Matema 10 k”,som ligger i Lectio

a. Bestem omsætningen, hvis der produceres 30 tons is
b. Bestem forskriften for overskuddet og bestem den afsætning, der giver maksimalt månedligt overskud
c. Bestem det maksimalt månedlige overskud
d. Tegn graferne for R, C og overskuddet i samme koordinatsystem.
e. Vis, at omsætningen og omkostningerne har samme tangenthældning i det punkt, hvor overskuddet er størst

Uddrag
Omsætningen når der er produceret 30 tons is er 4.800.000 kr.