Virksomhedsøkonomi | Gyldendal

Opgavebeskrivelse
Opgave 1 – Virksomhedsanalyse, 45%

1. Forklar med udgangspunkt i en PESTEL-model, hvilke forhold i Gyldendal A/S’ omverden der har væsentlig betydning for selskabets indtjening
2. Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Gyldendal A/S for årene 2010 til 2012 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne
3. Vurder, hvorledes Gyldendal A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2012 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen
4. Vurder Gyldendal A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1-1.3

Opgave 2 – Indkøbsstyring, 20%

1. Udarbejd en ABC-analyse for kontorstolene på grundlag af vareforbruget for 1. halvår 2013 og vurder, om 80/20 reglen er opfyldt
2. Redegør for, hvordan Kontor A/S kan anvende ABC-analysens resultat til at forbedre virksomhedens indkøbsstyring
3. Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet kan blive påvirket, hvis Kontor A/S skifter til den polske leverandør

Uddrag
Der er til besvarelsen af ovenstående spørgsmål taget udgangspunkt i artiklerne ”Gyldendal tvinges til fyringer”, ”Danskerne vender ryggen til e-bøger” og ”Gyldendal ramt af vigende bogmarked”.

De forhold i PESTEL-modellen, som primært rammer Gyldendal A/S’ indtjening på nuværende tidspunkt, vil være de teknologiske, sociale og kulturelle samt de økonomiske forhold.

Den danske bogbranche/forlagsbranche har igennem den seneste årrække været under pres, da salget generelt har været faldende. Dette har skabt økonomisk krise hos mange forlag på det danske marked, hvilket har medført, at der har været tale om fyringer og nedskæringer i hele branchen.

I henhold til de teknologiske forhold, så befinder det danske marked sig på nuværende tidspunkt i en overgangsperiode. Danskerne har endnu ikke formået at tage brugen af digitale midler til sig, når de skal læse litteratur. De fleste danskere foretrækker stadig at sidde med en rigtig bog, når de skal læse.

Problemet for forlagene bliver, at mange af disse har investeret i de digitale medier, da det virkede som det næste skridt i branchen, men disse investeringer har endnu ikke givet afkast.

Livsstilseksperterne mener dog, at det blot er et spørgsmål om tid inden de danske forbrugere i højere grad begynder at benytte tablets og lignende til at læse på frem for at bære rundt på ”tung litteratur”.

Ovenstående kan også relateres til de sociale og kulturelle forhold. Det er en principsag, at mange danskere foretrækker at have fysiske kopier af bøger stående hjemme på deres hylder, da dette sender signaler til andre om, hvordan vi er som personer/forbrugere.

Vi foretrækker at kunne hive en bog ned af hylden og vise den frem til andre, fremfor at have dem alle sammen liggende på en tablet eller en E-reader, såsom en Kindle.

Problemet for Gyldendal bliver herved, at de har investeret i en række digitale midler og muligheder, som de danske forbrugere ikke helt er klar til at benytte endnu, hvilket har en negativ betydning for virksomhedens indtjening.

Herved bliver man nødt til at spare, hvis man vil opretholde et acceptabelt niveau for indtjeningen, hvilket kan lede til langtidsvarige problemer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu