Mascot A/S | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Virksomhedsanalyse
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mascot A/S.
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

Opgave 2 Indkøbsstyring
Udarbejd en ABC-analyse med udgangspunkt i den samlede kostpris for de enkelte varenumre og vurder, om 80/20-reglen gælder.
Redegør for årsager til og formålet med at indføre differentieret indkøbsstrategi.

Opgave 3 Produktionsstyring
Beregn og vurder, om virksomheden bør opretholde egen produktion. De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.
Vurder, om virksomheden på anden vis kan kompensere for afhængigheden af leverandøren, hvis produktionen outsources.
Diskuter, hvordan fordelingen på henholdsvis variable omkostninger og kapacitetsomkostninger ved egenproduktion kan få betydning for valget.

Opgave 4 Indkøbsstyring
Beregn og vurder, om John Bøjgaard International ApS indkøber det optimale antal tons af JB GRANULAT pr. gang.
Beregn de årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse.
Beregn ændringen i de årlige lageromkostninger, hvis sikkerhedslageret øges fra 60 tons til 100 tons.

Uddrag
Den nyetablerede iværksættervirksomhed Zapp Pharma producerer automater til apoteker.

Zapp Pharma indkøber nogle af de komponenter, der skal bruges til produktionen af automaterne hos mange forskellige leverandører. Virksomheden overvejer at indføre differentieret indkøbsstrategi og opdele komponenterne i A, B og C varer.

Af bilag X fremgår en oversigt med komponenternes varenumre, det årlige indkøb af de enkelte varenumre og kostprisen pr. stk.

A-varerne udgør 20% af varenumrene, B-varerne 40% af varenumrene og C-varerne 40% af varenumrene.

Udarbejd en ABC-analyse med udgangspunkt i den samlede kostpris for de enkelte varenumre og vurder, om 80/20-reglen gælder.

De nødvendige data fremgår af bilag 2.

Det samlede antal (afsætning) er 410.086, da jeg har plusset alle varenumrene antal (stk.) Det samlede indkøb er den samlede sum af indkøbsbeløb (kr.), som giver 3690531,01.
A-varerne er regnet ud til at være 20% af varenumrene, hvilket giver at det giver 49% af det akkumulerede total indkøb.

80/20-reglen, fordi A-varerne udgør 49% af det akkumuleret totalt indkøb i % og ikke de 20% som 80/20-reglen går ud på. Og derfor udgør B- + C-varerne heller ikke de 80% som 80/20 reglen går ud på.
Redegør for årsager til og formålet med at indføre differentieret indkøbsstrategi.

Årsagerne til at indføre differentieret indkøbsstrategi vil være, at en virksomhed for nogle varer vælger at skifte leverandør fra indkøb til indkøb for at opnå så lave indkøbspriser som muligt, mens den for andre varer indgår samarbejdsaftaler med nogle få udvalgte leverandører for fx at opnå en høj leveringsservice.

Og som sagt så kan formålet ved at skifte leverandør være at en virksomhed vil opnå så lave indkøbspriser som muligt, eller ved at beholde de samme få leverandører er at opnå en høj leveringsservice. En høj leveringsservice kan bl.a. blive vægtet højt for nogle kunder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu