Mascot A/S & ZIPPER A/S | Virksomhedsøkonomi opgave

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Virksomhedsanalyse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mascot A/S.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 0,42 g i 2017 til 0,51 g i 2018 er en fordel for Mascot A/S’ ejere. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig mindre end resultat af primær drift for Mascot A/S i 2018. Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Mascot A/S anvender.

1.7 (6 %)
Diskuter, hvordan Mascot A/S’ tredobbelte bundlinje påvirkes af, at produktionen foregår i Vietnam og Laos.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave 4
Logistik

ZIPPER A/S har solgt lynlåse på det europæiske marked i snart 40 år. Virksomheden blev etableret i nogle kælderlokaler i Aarhus og koncentrerede sig i starten kun om det danske marked. Efter få år vurderede ledelsen i ZIPPER A/S, at virksomheden var klar til at forsøge sig med eksport. Virksomheden har i dag kunder i alle de europæiske lande. Lynlåsene sendes ud fra 6 decentrale lagre, som er placeret strategisk optimalt ud fra kundetæthed og transportmuligheder.

Logistikchefen har de sidste år overvejet, om ZIPPER A/S har den optimale lagerstruktur i forhold til de transportmuligheder, der findes i Europa i dag. Han overvejer derfor at lukke de 6 decentrale lagre og bygge et nyt stort centrallager ved virksomhedens hovedsæde i Aarhus.

ZIPPER A/S benytter eksterne vognmænd til transport af lynlåsene ud til kunderne. Virksomheden har ca. 10.000 faste kunder, som får leveret lynlåse minimum en gang om måneden. De eksterne vognmænd benytter samtransport, hvilket nedbringer omkostningerne pr. kørt km., men til gengæld kan kunderne kun få leveret varer på faste ugedage.

Logistikchefen overvejer i forbindelse med ændring af lagerstrukturen at etablere egen distributionsafdeling. ZIPPER A/S forventer, at det årlige kørselsbehov vil være 2.500.000 km. Virksomhedens nuværende distributør tager kr. 8,00 pr. kørt km.

Ved etablering af egen distributionsafdeling forventes de omkostninger, der varierer med kørselsomfanget at udgøre kr. 5,00 pr. kørt km. Egen distributionsafdeling kræver indkøb af 10 små lastbiler og ansættelse af 10 chauffører. Der forventes følgende årlige kapacitetsomkostninger til distributionsafdelingen:

4.1 (4 %)
Redegør for de fordele ZIPPER A/S vil opnå ved at ændre lagerstruktur.

4.2 (4 %)
Vurder, om det vil være lønsomt for ZIPPER A/S at etablere egen distributionsafdeling. De nødvendige informationer findes i bilag 6.

4.3 (4 %)
Beregn det årlige kørselsbehov, hvor omkostningerne pr. år ved ekstern transportør og egen distribution vil være lige store.

4.4 (5 %)
Diskuter, om den logistiske effektivitet forbedres, hvis ZIPPER A/S etablerer egen distributionsafdeling.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu