Indholdsfortegnelse
1.1 (15%)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mascot A/S.

1.2 (15%)
Analyser, hvordan forholdene har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015 til 2017.

1.3 (5%)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015 til 2017.

1.4 (10%)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er steget fra 21,4 % i 2015 til 26,1 % i 2017.

1.5 (20%)
Udarbejd en analyse af soliditeten og likviditeten for Mascot A/S for årene 2015 til 2017.

1.6 (5%)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Mascot A/S anvender.

2.1 (10 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten at forlænge levetiden på selskabets produktionsanlæg og maskiner for at forbedre årets resultat.

2.2 (10 %)
Vurder, hvad der kan være årsagen til at FormTech har etableret et datterselskab, som står for alt salg på det amerikanske marked.

2.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde et koncernregnskab.

2.4 (5 %)
Forklar, hvordan moderselskabets salg af varelageret i december måned til det amerikanske datterselskab har påvirket omsætningen i henholdsvis moderselskabets regnskab og koncernregnskabet. Se bilag 3.

Uddrag
Mascots økonomiske udvikling har haft en positiv stigning gennem de seneste år. Mascot havde en omsætningsstigning på 13,5 % fra 2016-2017, hvilket i kr. er en stigning på 26 millioner kroner.

Dette skyldes bl.a. at konjunkturerne er med dem, som har givet Mascot stordriftsfordele. Derudover lancerede virksomheden en ny 2017-kollektion med navnet ”Mascot Advanced”, som blev taget rigtig godt imod af kunderne.

Mascots stigende overskud har givet dem adgang til at geninvenstere i deres egen virksomhed, som har givet dem en solid økonomisk bundlinje, som tillader dem til at lave langsigtede investeringer.

Virksomheden har derudover opkøbt en fabrik i Laos, hvor omkostningsniveauet er en del lavere. Dette medvirker til, at virksomheden kan forholde sig prisdygtig og på den måde være konkurrencedygtig.

Virksomheden udnytter også det lave lønniveau i Laos, hvor de udvider fra 700 til 2100 medarbejdere.

Dette vil selvfølgelig have en kortsigtet forringelse af virksomheden egenkapital, da de udvider produktionen og antallet af medarbejdere, men det er en rigtig god langsigtet investering samt effektivisering af produktion.

---

Anlægsaktiverne er steget med 23 procentpoint fra 2015-2017, hvilket påvirker kapitaltilpasningsevnen negativt. Dette skyldes de nye investeringer i teknologi og optimering af arbejdsprocesser.

Varebeholdningerne er steget med 9 procentpoint fra 2015-2017. Dette kan bl.a. skyldes den stigende efterspørgsel på Mascots produkter, som forhøjer deres varebeholdninger i takt med deres stigende produktion.

Tilgodehavender fra salg er steget med 31 procentpoint fra 2015- 2017, hvilket påvirker kapitaltilpasningsevnen positivt.

Tilgodehavender fra salg er steget, da Mascot har manglende kredit, som fx kunder, leverandører eller lign. ikke har betalt endnu.

Igen så er det meste steget en del, men det udretter ikke særlig stor skade på virksomheden, da det er profitabelt, som kan ses i nettoomsætningen, der kompenserer for stigningen i de andre kategorier.