FormTech, Micro Matic & Mascot | Analyse af koncerner & nøgletal

Indholdsfortegnelse
1.1
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten at
forlænge levetiden på selskabets produktionsanlæg og maskiner for at forbedre årets resultat.
1.2
Vurder, hvad der kan være årsagen til at FormTech har etableret et datterselskab, som står for alt
salg på det amerikanske marked.
1.3
Forklar, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde et koncernregnskab.
1.4
datterselskab har påvirket omsætningen i henholdsvis moderselskabets regnskab og koncernregnskabet. Se bilag 1.

2.1 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Micro Matic A/S kan opnå ved at have fokus på CSR.
2.2 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Micro Matic Beverage anvender.
2.3 (5 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mascot A/Sx
2.4 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015 til 2017.
2.5 (4 %)
Vurdér, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015 til 2017.
2.6 (4%)
Forklar, hvordan udviklingen i overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed har påvirket afkastningsgraden fra 2015 til 2017.
2.7 (5 %)
-
Vurder, hvorledes Mascot A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2017 og forklar, hvilke
væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
2.8 (4 %)
Diskuter med udgangspunkt i ovenstående, om udviklingen i virksomhedens økonomi fra 2015 til 2017 har været god eller dårlig (diskutér ud fra et rentabilitetssynspunkt, indtjeningsevnesynspunkt og kapitaltilpasningsevne synspunkt).
2.9 (5 %)
Vurder Micro Matic A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 2.1 - 2.8 ̈

Uddrag
Det er ikke i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, pludseligt at forlænge levetiden på aktiver. Ved anskaffelse af anlægsaktiver, skal
virksomheden fastlægge en afskrivningsplan. Afskrivningerne skal være systematiske og aktiverne skal afskrives enten efter lineæremetoden eller saldometoden. Ved den lineære metode, har aktivet den samme værdiforringelse i kr. pr. år.

Aktiverne har ved afskrivning med saldometoden den samme procentvise værdiforringelse. Ved denne metode, bliver værdiforringelsen i kr. mindre pr. år. Der vurderes at virksomheden FormTech ikke kan
ændre i deres afskrivningsplan for at forbedre årets resultat.

Vurder, hvad der kan være årsagen til at FormTech har etableret et datterselskab, som står for alt salg på det amerikanske marked.

En af fordelene ved etablering af et datterselskab, er at virksomheden minimerer risikoen, eftersom det i et datterselskab kun er muligt for moderselskabet maksimalt at miste egenkapitalen i det enkelte datterselskab. En anden fordel kunne være, at der er mulighed for skattemæssige fordele, ved at åbne et datterselskab i et andet land.

Der vurderes at FormTech har etableret datterselskabet, for at minimere risikoen, ved en markedspenetrering på det amerikanske marked.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu