Micro Matic AS | Virksomhedsøkonomi | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 Redegør med udgangspunkt i vedlagte case-materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Micro Matic A/S.

1.2 Forklar hvordan de fundne forhold i spørgsmål 1.1 har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

1.3 Vurdér hvordan indekstallenes udvikling har påvirket nøgletallene overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.

1.4 Analysér hvorfor egenkapitalens forrentning er steget fra 2016/17 til 2017/18.

1.5 Analysér soliditeten og likviditeten for Micro Matic A/S for årene 2015/16 til 2017/18.

1.6 Vurdér hvilke vækststrategier Micro Matic A/S forventer at anvende i fremtiden.

1.7 Vurdér hvor i værdikæden Micro Matic A/S primært skaber værdi for kunderne

Opgave 2
2.1 Opstil balancen pr. 30.09.18 i Excel Ark 3. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.2 Vurdér hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.

2.3 Vurdér om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

Opgave 3
3.1 Beregn den samlede kostpris for varepartiet på 75.000 stk. Excellence-4.

3.2 Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.

3.3 Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

Opgave 4
4.1 Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2 Beregn indekstal for omsætning og beregn årlig procentuel vækst i omsætningen i Excel Ark 5.

4.3 Diskutér om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
Særligt Micro Matics frasalg af fire virksomheder for at have mere fokus på kerneforretningen har haft positiv indflydelse på rekordresultatet i regnskabsåret 2017/2018.

Desuden har særligt VM i fodbold haft en positiv betydning for Micro Matic. VM i fodbold medfører nemlig traditionelt investeringer i nyt udstyr fra de globale, regionale og lokale bryggeriers side.

Endvidere har virksomheden iværksat nogle digitaliseringsinitiativer, som vil tilføre kunderne ekstra værdi. Derudover er øl i mange afskygninger populært som aldrig før, hvilket naturligvis også har påvirket virksomheden positivt.

---

I følge generalklausulen skal årsrapporten give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver samt virksomhedens finansielle stilling og resultat.

Udover kravet om at årsrapporten skal give et retvisende billede, findes en række grundlæggende forudsætninger, som årsrapporten skal udarbejdes efter.

De grundlæggende forudsætninger består af 9 principper. To af disse principper hedder kontinuitetsprincippet og konsistensprincippet.

Kontinuitetsprincippet siger, at værdiansættelsesmetoden ikke må ændres fra det ene regnskabsår til det næste. Princippet sikrer at virksomhedens årsregnskaber er sammenlignelige.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu