Micro Matic A/S, Curlies & BeautYou A/S | Virksomhedsøkonomi

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Spørgsmål 1.1 (5 %) - Vurder, hvilke fordele Micro Matic A/S kan opnå ved at have fokus på CSR.
Spørgsmål 1.2 (5 %) - Vurder, hvilken konkurrencestrategi Micro Matic Beverage anvender.
Spørgsmål 1.3 (25 %) -Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Micro Matic A/S for årene 2014/15 til 2016/17 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og internt materiale.
Spørgsmål 1.4 (5 %) - Vurder, hvorledes Micro Matic A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2016/17 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
Spørgsmål 1.5 (5 %) - Vurder Micro Matic A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

Opgave 2
Spørgsmål 2.1 (10%) - Udarbejd den optimale afsætningsplan for det kommende kvartal, når der tages hensyn til den begrænsede kapacitet på 600 maskintimer.
Spørgsmål 2.2 (5%) - Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan. Se spørgsmål 2.1.
Spørgsmål 2.3 (5%) - Vurder, om det er lønsomt at købe Plast15 hos samarbejdspartneren.

Opgave 3
Spørgsmål 3.1 (5%) - Beregn den optimale salgspris for ”Curlies”.
Spørgsmål 3.2 (5%) - Forklar forløbet af de variable omkostninger for ”Curlies”.
Spørgsmål 3.3 (5%) - Vurder, hvordan det vil påvirke den optimale salgspris for ”Curlies”, hvis HAIRY A/S ansætter en ekstra kundeservicemedarbejder.
Spørgsmål 3.4 (5%) - Beregn nulpunktsafsætningen for ”Bearddo”, for at reklamekampagnen er lønsom.

Opgave 4
Spørgsmål 4.1 (5%) - Beregn og forklar, om det ud fra en økonomisk betragtning vil være fordelagtigt for virksomheden at etablere sin egen distribution
Spørgsmål 4.2 (5%) - Beregn hvad det årlige kørselsbehov minimum skal udgøre for at etablering af egen distribution er rentabel.
Spørgsmål 4.3 (5%) - Redegør for, hvilke andre forhold end de rent økonomiske, der bør inddrages ved vurderingen af, om virksomheden bør etablere sin egen distribution.
Spørgsmål 4.4 (5%) - Beregn hvilken af de to transportmuligheder til New York der ud fra et økonomisk perspektiv vil være mest fordelagtig at vælge.

Opgave 5
Spørgsmål 5.1 (5%) -Udarbejd en ABC-analyse for glitterspænder i BeautYou A/S’ sortiment på grundlag af vareforbruget og vurder om 80/20-reglen er opfyldt for BeautYou A/S’ sortiment af glitterspænder.
Spørgsmål 5.2 (5%) - Beregn den optimale indkøbsstørrelse for hver leverandør af hårbøjler.
Spørgsmål 5.3 (5%) - Beregn de årlige lager- og ordreomkostninger for hver leverandør. Se spørgsmål 5.2.

Uddrag
Fordelen for virksomheden Micro Matic A/S at have fokus på arbejdsmiljøpolitik, menneskerettigheder og reduktion af klimapåvirkning, er, at dette kan give i første omgang en god PR, hvilket vil sige at medierne siger gode ting om virksomheden. Dette er dermed en fordel, fordi flere vil have et godt syn om virksomheden.

Derudover skabes der også en præference for virksomhedens forbrugere, da virksomheden netop tænker på at være bæredygtigt. Dette kunne f.eks. være, når virksomheden skal udvælge leverandører (Code of Conduct) mht. udstyr til udskænkning af øvrige drikkevarer og til sikker håndtering af kemikalier.

Dette er en fordel for virksomheden, da dette kan være en afgørende faktor for kunden, eftersom de netop ved, hvad det er i produktet, som de køber. Dette er derfor også værdiskabende for kunden, og dermed en fordel for virksomheden at have denne form for CSR.

Så nævner de selv i ledelsesberetningen, at de bl.a. stiller ”krav til samarbejdspartnere, herunder leverandører, som skal tage ansvar for deres medarbejderes sikkerhed” samt ”Alle nye medarbejdere modtager instruktion i sikkerhed og arbejdsmiljø ligesom alle eksisterende medarbejdere” .

Dette har dermed en positiv virkning på virksomheden, da forbrugeren og investorer skaber en større præference hos virksomheden, da de netop ved medarbejderne har det godt, og at de har gode vilkår. Da virksomheden netop går op i have og være bæredygtig og etiske rigtige.

Mht. Til Arbejdsmiljøpolitik nævnes der bl.a. nævnes, at alle nye medarbejdere modtager instruktion i sikkerhed og arbejdsmiljø ligesom alle eksisterende medarbejdere skal igennem samme forløb det kommende år. Dette kan de anvende i deres promotion, og når de skal rekruttere nye medarbejdere, hvor der skabes en bedre helhedsbillede af virksomheden. Dette vil være en fordel for virksomheden Micro Matic A/S.

Derudover, så giver dette også en bedre tillid til virksomhedens interessenter. Dette kunne være mht. Til myndighederne eller forskellige organisationer, at de vil henvise til Micro Matic A/S, fordi de går op i bærdygtighed - CSR. Dermed er det også en fordel for virksomheden, da flere anbefaler virksomheden frem for konkurrenten.

Derfor vurderes det alt i alt, at det er en række fordele ved at virksomheden går op i deres CSR. Det vurderes også, at det også kan en afgørende faktor for virksomheden, når en kunde og/eller investorer skal vælge en virksomhed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu