Micro Matic AS | Noter Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
Spørgsmål 1.1 - 1.7
1.1 (10 %) Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Micro Matic A/S.

1.2 (10 %) Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016/17 til 2018/19.

1.3 (5 %) Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016/17 til 2018/19

1.4 (4 %) Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 31,2% i 2017/18 til 30,5% i 2018/19

1.5 (5 %) Udarbejd en analyse af soliditeten og likviditeten for Micro Matic A/S for årene 2016/17 til 2018/19.

1.6 (4 %) Vurder, hvilke vækststrategier Micro Matic A/S forventer at bruge i fremtiden.

1.7 (6 %) Vurder, hvor i værdikæden Micro Matic A/S primært skaber værdi for kunderne.

Spørgsmål 2.1 - 2.4
2.1 (4 %) Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten at forlænge levetiden på selskabets produktionsanlæg og maskiner for at forbedre årets resultat.

2.2 (4%)
Forklar, om der er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger at skifte afskrivningsmetoder for at forbedre årets resultat.

2.3
(4 %) Vurder, hvad der kan være årsagen til at FormTech har etableret et datterselskab, som står for alt salg på det amerikanske marked.

2.4
(4 %) Forklar, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde et koncernregnskab.

2.5
(4 %) Forklar, hvordan moderselskabets salg af varelageret i december måned til det amerikanske datterselskab har påvirket omsætningen i henholdsvis moderselskabets regnskab og koncernregnskabet.

Spørgsmål 3.1 - 3.3
3.1
(7 %) Udarbejd et kvartalsopdelt likviditetsbudget for Fjerbolden for 2019. De nødvendige informationer findes i bilag 4. I bilag 5 findes en skabelon til likviditetsbudgettet.

3.2
(3 %) Vurder, hvor meget Poul Madsen har behov for yderligere at låne i banken for at drive virksomheden.

3.3
(4 %) Forklar, hvorfor det er nødvendigt for Poul Madsen at udarbejde både et resultatbudget og et likviditetsbudget i forbindelse med etableringen af Fjerbolden. Fordi et resultatbudget viser de forventede indtægter og omkostninger og dermed det forventede resultat. Likviditetsbudgettet viser de forventede ind- og udbetalinger og dermed likviditeten.

Spørgsmål 4.1 - 4.4
4.1 (4 %) Redegør for de fordele ZIPPER A/S vil opnå ved at ændre lagerstruktur.

4.2 (4 %) Vurder, om det vil være lønsomt for ZIPPER A/S at etablere egen distributionsafdeling.

4.3 (4 %) Beregn det årlige kørselsbehov, hvor omkostningerne pr. år ved ekstern transportør og egen distribution vil være lige store.

4.3 (4 %) Beregn det årlige kørselsbehov, hvor omkostningerne pr. år ved ekstern transportør og egen distribution vil være lige store.

4.5 (5%)
Forklar, hvordan det vil påvirke virksomhedens rentabilitet, hvis virksomheden alligevel etablere egen distribution

Uddrag
Micro Matic A/S har i perioden haft en negativ økonomisk udvikling set alene på omsætningen og resultat før skat- disse følgende forhold har haft betydning for dette:

Det fremgår dog i ledelsesberetningen, at Micro Matic A/S har leveret deres bedste resultat hidtil, selvom det globale marked er præget af usikkerhed

Brexit og dæmpet investeringslyst. Det skal også tages i betragtning at virksomheden ikke længere har deres datterselskaber.

Generelt har markedet for øl og fadølsudstyr også været stagnerende, men Micro Matic A/S har formået at levere et tilfredsstillende resultat gennem ny effektivisering af produktionen, udvikling.

Derudover er Micro Matic kommet på et andet marked inden for andre drikke end øl- især i USA, og her har der været vækst. Micro Matic A/S har også oprettet en udviklingsafdeling i Kina i håb om større markedsandel på dette marked.

Godt nok er resultat før skat og nettoomsætningen en smule højere daværende år, men her drev Micro Matic også datterselskabet Elogic Systems, som blev solgt i foråret 2018.

Ifølge adm. direktør Søren Vilby ses regnskabsåret 18/19 som at være tilfredsstillende, da det er deres første rene Micro Matic regnskab. Virksomheden har også solgt andre datterselskaber fra daværende år- herunder Triax, Senmatic og Nassau Door.

---

Indekstallene for indtjeningen viser en omsætningstilbagegang i perioden på 10%- det skyldes bl.a. at virksomheden ikke længere har nogle datterselskaber, og kun har sig selv, som den eneste virksomhed.

Derudover har markedet for øl og fadølsudstyr været stagnerende. I samme periode er produktionsomkostningerne faldet 11%

hvilket er en positiv udvikling idet den er faldet mere end omsætningen. Faldet i produktionsomkostninger skyldes bl.a. at der er sket en ny effektivisering i produktionen.

Salgs- og distributionsomkostninger er i samme periode faldet med 22%, hvilket er en positiv udvikling i forhold til omsætningen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu