Micro Matic AS | Virksomhedsanalyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Micro Matic A/S.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.

1.4 (4 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er steget fra 30,9 % i 2016/17 til 31,2 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Udarbejd en analyse af soliditeten og likviditeten for Micro Matic A/S for årene 2015/16 til 2017/18.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Micro Matic A/S forventer at anvende i fremtiden.

1.7 (6 %)
Vurder, hvor i værdikæden Micro Matic A/S primært skaber værdi for kunderne.

2.1 (4 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten at forlænge levetiden på selskabets produktionsanlæg og maskiner for at forbedre årets resultat.

2.2 (4 %)
Vurder, hvad der kan være årsagen til at FormTech har etableret et datterselskab, som står for alt salg på det amerikanske marked.

2.3 (4 %)
Forklar, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde et koncernregnskab.

2.4 (4 %)
Forklar, hvordan moderselskabets salg af varelageret i december måned til det amerikanske datterselskab har påvirket omsætningen i henholdsvis moderselskabets regnskab og koncernregnskabet. Se bilag 3.

Uddrag
Nettoomsætning har i hele regnskabsperioden haft en positiv vækst, hvor der i alt har været en stigning på nettoomsætning på 6 procent.

Det skyldes formeneligt at virksomheden har omlagt deres virksomheden og har valgt at fokusere på deres kerneforretning.

Det kan dog også skyldes at efterspørgsels på øl er stigende, men også i året hvor der blev spillet VM i fodbold som har været med til at skabe den ekstra del i nettoomsætning.

Produktionsomkostninger har haft en stigning på 7 procent over hele regnskabsperioden, dette kan skyldes pga. en stigning i omsætning.

Distributionsomkostningerne har faldet med 5 procent igennem hele regnskabsperiode, dog har der været en stigning i regnskabsåret 2016/17.

Denne udvikling skyldes formeneligt at virksomheden har lavet en omlægning, så de kun fokusere på deres kerneforretning

det gør så at de salgsfremmede omkostninger for de andre indblandede virksomheder ikke vedrør kerneforretning længere.

Dog er den vækst USA og i Kina har formeneligt fået højere omkostning pga. markedsføring og så fodmodes der også en stigning i ens omkostning når omsætning er stigende.

Administrationsomkostningerne har en stigning på 11 procent igennem, hele regnskabsperioden, det skyldes formeneligt pga. frasalget af virksomheder, hvor afskrivning findes på inventar og drift materiale.

Denne omkostning går inde under administrationsomkostningerne. Det kan dog også skyldes at den nye innovationsafdeling kan have været med til at påvirke stigning i omkostningerne, pga. at der netop skal betales mere løn og lokaleomkostninger.

De finansielle indtægter er faldet med 97 procent igennem hele regnskabsperioden, det betyder at deres udbytte og afkastet fra investering er været faldende.

Renten på virksomhedens bankindstående er sandsynligvis også faldet. Det kan formeneligt også skyldes at lysten til at investere deres likviditet i forbindelse med digitalisering.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu