Micro Matic AS | VØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Micro Matic A/S kan opnå ved at have fokus på CSR.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Micro Matic Beverage anvender.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Micro Matic A/S for årene 2014/15 til 2016/17 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og internt materiale.

1.4 (5 %)
Vurder, hvorledes Micro Matic A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2016/17 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.5 (5 %)
Vurder Micro Matic A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (10 %)
Udarbejd den optimale afsætningsplan for det kommende kvartal, når der tages hensyn til den begrænsede kapacitet på 600 maskintimer.

2.2 (5 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan. Se spørgsmål 2.1.

2.3 (5 %)
Vurder, om det er lønsomt at købe GUM15 hos samarbejdspartneren.

4.1 (5 %)
Beregn, om det er lønsomt for virksomheden at indkøbe M12 hos underleverandøren i Vietnam.
- Egenproduktion
- Ved køb hos leverandør

4.2 (5 %)
Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre for, at det er lønsomt selv at producere M12.
- Egenproduktion

Uddrag
Det er for det meste alle virksomheder, som har ressourcerne til at gå ind for CSR, som gør ind for CSR.

Fordelene ved at virksomheder, som Micro Matic A/S skal ind for CSR, kan være at de opbygger en tillidsskabende relation til deres kunder og samtidig bidrage til virksomheden ved at opbygge et godt omdømme overfor medierne.

Til slut kan virksomheden også ved at gå ind for CSR markedsfører deres produkter og forbedre deres brand og image.

---

I forhold til bilag 2 kan man se at Micro Matic A/S likviditet beholdninger ultimo er steget med 23.691.000 kroner, som er meget positiv.

Virksomheden har haft en udvikling fra 53.514.000 kroner til 77.205.000 kroner. Denne positive udvikling skyldes blandt andet på grund af en udvikling i pengestrømme fra en driftsaktivitet på 293.835.000 kroner.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu