Micro Matic AS | Analyse | Noter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %) Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Micro Matic A/S.

- Interne situation
- Eksterne situation

1.2 (10 %) Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %) Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.

- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (4 %) Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er steget fra 30,9 % i 2016/17 til 31,2 % i 2017/18.

1.5 (5 %) Udarbejd en analyse af soliditeten og likviditeten for Micro Matic A/S for årene 2015/16 til 2017/18.

Uddrag
1.1 (10 %) Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Micro Matic A/S.

Micro Matic A/S har i de senere år været påvirket positive, men også negative af nogle interne og eksterne forhold, som man kan se i SWOT analysen nedenfor.

Interne situation
Virksomheden har etableret en ny innovationsafdeling i Kina, deres fokus er sat på udvikling af fadøl løsninger til det kinesiske marked, det har de gjort for at vedligeholde udvikling i Kina.

Det har højst sandsynlig været med til at forhøje administrationsomkostningerne, fordi større husleje.

- Micro Matic A/S har solgt flere virksomheder hvilket går med i overskuddet og det gør så at de bliver påvirket positivt.

- Virksomheden har en unik udskænknings koncept som vinder fortsat på de forskellige markeder og har formentlig en god fremtid med vækst.

---

Nettoomsætning har i hele regnskabsperioden haft en positiv vækst, hvor der alt i alt har været en stigning på nettoomsætning på 6 procentpoint.

Årsagen til kan være at virksomheden har omlagt deres virksomheden og har valgt at fokusere på deres kerneforretning.

Det kan dog også skyldes at efterspørgsels på øl er stigende, f.eks. hvis der har været en sportsturnering, og folk har drukket meget øl, det kan have været med til at skabe den ekstra del i nettoomsætning.

Produktionsomkostninger har haft en stigning på 7 procentpoint over hele regnskabsperioden, dette kan skyldes pga. en stigning i omsætning.

Distributionsomkostningerne har faldet med 5 procentpoint igennem hele regnskabsperiode, dog har der været en stigning i regnskabsåret 2016/17.

Denne udvikling skyldes formentlig at virksomheden har lavet en omlægning, så de kun fokusere på deres kerneforretning, det gør så at de salgsfremmede omkostninger for de andre indblandede virksomheder ikke vedrører kerneforretning længere.

Væksten i USA og Kina har formentlig forøget omkostningerne pga. markedsføring og så formodes der også en stigning i ens omkostning når omsætning er stigende.

Administrationsomkostningerne har en stigning på 11 procent igennem, hele regnskabsperioden, det skyldes formentlig pga. frasalget af virksomheder, hvor afskrivning findes på inventar og drift materiale.

Denne omkostning går inde under administrationsomkostningerne. Det kan dog også skyldes at den nye innovationsafdeling kan have været med til at påvirke stigning i omkostningerne, pga. at der netop skal betales mere løn og lokaleomkostninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu