Mascot AS | Virksomhedsøkonomi | 12 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Virksomhedsanalyse

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mascot A/S.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- År 2016-2017:
- År 2017-2018:

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 0,42 g i 2017 til 0,56 g i 2018 er en fordel for Mascot A/S’ ejere.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig mindre end resultat af primær drift for Mascot A/S i 2018.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Mascot A/S anvender.

1.7 (6 %)
Diskuter, hvordan Mascot A/S’ tredobbelte bundlinje påvirkes af, at produktionen foregår i Vietnam og Laos.

Opgave 2: Kalkulation

2.1 (4 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger pr. skruemaskine.

2.2 (5 %)
Beregn dækningsbidrag pr. skruemaskine, forventet dækningsbidrag i alt for de 200 indkøbte skruemaskiner samt dækningsgraden.

2.3 (5 %)
Byggemarkedet Fix-IT-Now ApS overvejer at indrykke 4 annoncer i Taastrup Lokalavis til en samlet pris af kr. 15.000 kr. for at fremme salget af de indkøbte skruemaskiner.

2.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis:
a. Salgsprovision pr. solgt skruemaskine stiger til 60 kr.
b. Speditionsomkostningerne falder til 3000 kr
c. Salgsprisen stiger til 1.100 kr.


Opgave 3: CSR-analyse

3.1 (4 %)
Redegør for begrebet CSR og forklar hvad Ashridges model viser.

3.2 (5 %)
Beregn miljøindikatorer for de forskellige ressourcer pr. 1000 produceret styk af stueplanter
- Vand:
- NPK-gødning:
- Universalgødning:
- Ukrudtsmidler:

3.3 ( 5 %)
Analyser udviklingen i Gartneriet Grønjord A/S resurseforbrug.

3.4 ( 5 %)
Diskuter, om det vil være relevant for virksomheden at registrere forbruget af andre resurser.

Uddrag
Mascot A/S har fået højere effektivitet på deres Fabrik i Laos. Grundet dette vokser overskuddet mere end indtjeningen.

Derudover har en konstant geninvestering i virksomheden ved hjælp af dens årlige overskud, gjort at virksomheden er økonomisk bundsolid, og derved kan den fortsætte sine langsigtede investeringer.

Størstedelen af investeringerne er gået til et fuldautomatisk lager, samt anlægsaktiver. Ved hjælp af det fuldautomatiske lager er Mascots lageromkostningerne blevet markant lavere, og som følge af dette har de haft en tilfredsstillende udvikling.

Virksomheden har haft stor succes med at tilbyde kunderne logo-tryk på arbejdstøjet. Denne udvikling i trykkeriet gjorde også at virksomheden slap for at afskediget medarbejdere, da lageret blev automatiseret.

Derudover er der fremgang på alle Mascots internationale markeder, hvilket også har gavnet den økonomiske udvikling.

---

Det kan ses at nettoomsætningen er steget fra indeks 100 i år 2016, til indeks 127 i 2018. Nettoomsætningen er dermed steget med 27%.

Ud fra det vedlagte materiale er jeg kommet frem til at disse stigninger blandt andet skyldes effektiviseringen af deres lagersystem.

Derudover skyldes det også at Mascot konstant geninvestere i sin virksomhed, samt virksomhedens store succes med logo-tryk på kundernes arbejdstøj.

Produktionsomkostningerne er steget fra indeks 100 i år 2016, til indeks 116 i år 2018. Dette er en stigning på 16 %. Dette skyldes virksomhedens udvidelse af deres fabrikker og det har derfor været muligt at producere flere varer.

Der har været et mindre udsving i Mascots kost- og salgspriser. Produktionspriserne er derfor steget på grund af lønstigninger i produktionslandene. De har dog kunne afbøde disse lønstigninger ved en effektivitetsstigning i et vist omfang.

Salgs- og distributionsomkostningerne er steget fra indeks 100 i 2016 til indeks 127 i år 2018. Dette er en stigning på 22%. I 2018 blev der etableret nye datterselskaber i Irland, Belgien og Spanien, hvilket øger distributionsomkostningerne.

I Pårup har virksomheden etableret et nyt og fuldautomatisk lagersystem. Dette blev oprette i starten af 2018, og det har selvfølgelig været en omkostning for virksomheden, og har derved påvirket salgs- og distributionsomkostningerne negativt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu