Mascot A/S | Afsætning Eksamenssæt

Opgavebeskrivelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mascot A/S.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 0,42 g i 2017 til 0,51 g i 2018 er en fordel for Mascot A/S’ ejere.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig mindre end resultat af primær drift for Mascot A/S i 2018.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Mascot A/S anvender.

1.7 (6 %)
Diskuter, hvordan Mascot A/S’ tredobbelte bundlinje påvirkes af, at produktionen foregår i Vietnam og Laos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

2.2 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.3 (4 %)
Vurder, hvor meget den årlige afsætning mindst skal udgøre, for at investeringen er lønsom.

2.4 (4 %)
Opstil betalingsstrømmene for lånene.

2.5 (4 %)
Beregn den effektive rente på de to lån.

2.6 (4 %)
Diskuter, hvilket lån Smart-Reolen ApS bør vælge.

Uddrag
Mascot International A/S` primære aktiviteter består i salg af erhvervsbeklædning, sikkerhedsfodtøj, hvor at produktionen og udviklingen sker internt i virksomheden .

Mascot A/S har de senere år gennemført adskillige investeringer som har udløst et yderst tilfredsstillende afkast ifølge Michael Grosbøl . Mascot A/S har bl.a. investeret i mere effektive automatiseret anlægsaktiver på deres fabrikker i hhv. Laos og Vietnam , effektiviseringerne har også medført yderligere ansatte, der er 2800 beskæftiget i Mascot A/S.

En investering i et nyt lagersystem i Pårup i 2018 har resulteret i en reducering af lageromkostningerne . Der er i øvrigt også investeret i anlægsaktiver i forbindelse med ekspansion.

Mascot A/S foretager en større udvidelse af Mascot A/S eget trykkeri , hvilket vil minimere omkostningerne på sigt.

Mascot A/S har yderligere udviklet en ny 2017-kollektion med navnet Mascot Advanced , hvor at de altafgørende ved kollektionen er præget af superelastisk, stærkt stof samt arbejdsbukser med knæbeskytter og magnet-lukning .

Disse tiltag har haft en positiv indvirkning på Mascot A/S` økonomiske tal. Nettoomsætningen har fra 2016 til 2017 haft en fremgang på hele 13,5% , hvilket bl.a. skyldes lanceringen af den nye kollektion, samt en højkonjunktur som har medført større efterspørgsel.

Højkonjunkturen har tilmed udført at produktionspriserne er steget grundet lønningerne , der har også været mindre udsving i kost- og salgspriser.

Resultatet er vokset med 21% , hvilket er yderst positivt, mens at der også er nået væsentlige økonomiske stordriftsfordele .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu