Mascot & Fix-IT-Now ApS | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1: Virksomhedsanalyse

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mascot A/S.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 0,42 g i 2017 til 0,56 g i 2018 er en fordel for Mascot A/S’ ejere.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig mindre end resultat af primær drift for Mascot A/S i 2018.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Mascot A/S anvender.

1.7 (6 %)
Diskuter, hvordan Mascot A/S’ tredobbelte bundlinje påvirkes af, at produktionen foregår i Vietnam og Laos.

Opgave 2: Kalkulation og indtjening

2.1 (4 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger pr. skruemaskine.

2.2 (5 %)
Beregn dækningsbidrag pr. skruemaskine, forventet dækningsbidrag i alt for de 200 indkøbte skruemaskiner samt dækningsgraden.

2.3 (5 %)
Byggemarkedet Fix-IT-Now ApS overvejer at indrykke 4 annoncer i Taastrup Lokalavis til en samlet pris af kr. 15.000 kr. for at fremme salget af de indkøbte skruemaskiner. Beregn, hvor mange skruemaskiner, der skal afsættes, for at reklameomkostningerne er dækket.

2.4 (5 %)
a. Salgsprovision pr. solgt skruemaskine stiger til 60 kr.
b. Speditionsomkostningerne falder til 3000 kr.
c. Salgsprisen stiger til 1.100 kr.

Opgave 3: CSR-analyse

3.1 (4 %)
Redegør for begrebet CSR og forklar hvad Ashridges model viser.

3.2 (5 %)
Beregn miljøindikatorer for de forskellige ressourcer pr. 1000 produceret styk af stueplanter

3.3 (5 %)
Analyser udviklingen i Gartneriet Grønjord A/S resurseforbrug.

3.4 (5 %)
Diskuter, om det vil være relevant for virksomheden at registrere forbruget af andre resurser.

Opgave 4: Udgående logistik

4.1 (4 %)
Redegør for de fordele ZIPPER A/S vil opnå ved at ændre lagerstruktur.

4.2 (4 %)
Vurder, om det vil være lønsomt for ZIPPER A/S at etablere egen distributionsafdeling.

4.3 (4 %)
Beregn det årlige kørselsbehov, hvor omkostningerne pr. år ved ekstern transportør og egen distribution vil være lige store.

4.4 (5 %)
Diskuter, om den logistiske effektivitet forbedres, hvis ZIPPER A/S etablerer egen distributionsafdeling.

Uddrag
Ashridges models 7 grupper, som man kan se på ovenstående billede, viser altså hvordan virksomheden kan arbejde med CSR.

Den første faktor er ledelse, vision og værdier, hvor en virksomhed altså kan indarbejde CSR ind i formål, værdier og visioner.

Derudover kan de integrere CSR i politikker og producenter ellers kan de opstille krav til leverandører. Dernæst kommer interessentrelationer, hvor virksomheden kan indarbejde CSR ved at være i kontakt med det lokale samfund og muligvis indgå samarbejde med det offentlige.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu