Opgavebeskrivelse
1. Formuler kort virksomhedens ide

2. Beskriv produktet/Serviceydelsen

3. Karakteriser dine kunder

4. Redegør for hvilken virksomhedstype din virksomhed er og begrund svaret

5. Redegør for hvilken ejerform, virksomheden skal drives i - inddrag herunder fordele og ulemper ved den valgt ejerform

6. Hvilke stærke sider vil det kræve af dig som virksomhedsejer at drive denne virksomhed

Uddrag
1. Formuler kort virksomhedens ide
Virksomheden IHAC har til formål med at male forskellige former for farverige malerier på bygninger, hvilket ville kunne hjælpe det borgerlige samfund med at skabe et nyt liv, samt glæde rundt omkring i verdenen.

De fleste storbyer har kritik for at være for ”kedelige” i deres udstråling, derfor ønsker IHAC at genoplive det skønne liv og dynamiske byrum med en masse flot kunst. IHAC samler Danmarks dygtigste folk bag Street art, til at gøre det muligt for dem at male på forskelige bygninger.

2. Beskriv produktet/Serviceydelsen
IHAC eller Ida Halilovic Art Construction er et produkt, der åbner op for muligheder til at etablere kultur og verdenskunst rundt omkring i storbyer.

IHAC er det nye banebrydende kunst, som vil slå konkurrenterne omkuld med vores vilde designs. Dog har IHAC fået købt sig frem til en konstrueret maling med 3D effekt som lyser i mørke, det gør det muligt at kunne se kunsten om aftenen.

IHAC kan med den nye ide minimere det ”kedelige” byrum, og skabe en mere livlig hverdag for byens beboer, samt besøgende.

IHAC forstørrer også chancerne for, at få flere turister til området, hvorefter der bliver øget indkomster i de forskellige stormagasinskæder, hotelkæder, restauranter mm. Derfor vil det også forøge det økonomiske kredsløb for byen.

3. Karakteriser dine kunder
Kunderne til det nye banebrydende IHAC er firmaer indenfor stormagasinskæder, entreprenørfirmaer, private og kommunen for den by du ønsker at male i.

IHAC har derfor en stor målgruppe med hensyn til alder, mens der ved nogle kunstfirmaer kun er en gruppe af kunstnere der ville rettes mod brandingen.

IHAC sælger til firmaerne, det offentlige og den private person. Dog vil IHAC sælge væsentligt mere til virksomheder og det offentlige, da markedet er langt større end det er ved den private person.