Indholdsfortegnelse
Rapportering
1.3 (5 %) 
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler. 

Kalkulation og indtjening
2.1 (5 %) 
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord. 

2.2 (5 %) 
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S. 

2.3 (5 %) 
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord. 

2.4 (5 %) 
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499. 

Indtjening og likviditet
3.1 (10 %)
Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts, april og maj i forbindelse med køb og salg af Cafetera.

3.2 (5 %)
Jeg har beregnet lagerbeholdningen ved at sige det antal de har købt ind minus det antal de har solgt , det giver så 6 også ganger jeg det med kostprisen.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan køb og salg af kaffemaskinen Cafetera har påvirket Jensen & Søns indtjening og likviditet i marts måned.

Budgettering
4.1 (10 %)
Opstil resultatbudgettet for 2015/16 for Baby møbler A/S. De nødvendige informationer og en skabelon fremgår af bilag 5.

4.2 (5 %)
Forklar, hvordan et fald i de kontante kapacitetsomkostninger på 5 % i stedet for det anførte fald på 2 % vil påvirke det budgetterede resultat før skat i 2015/16.

4.3 (5 %)
Beregn dækningsgraden for de to produkter både i resultatet og budgettet. Diskuter udviklingen.

Uddrag
Bolighuset ApS er en designbutik beliggende i Århus. Virksomheden har både en fysisk butik og en webshop. Butikken er en af de mest trendy designbutikker i Århus og har kraftig vækst i afsætningen.

Virksomheden er ejet af Helle Juul, der etablerende Bolighuset ApS for 10 år siden. Siden etableringen har Lotte Nielsen været ansat i Bolighuset ApS, og hun har gennem alle 10 år arbejdet tæt sammen med Helle Juul.

De har fx været fælles om beslutninger vedrørende sortiment, indkøb og indretning af butikken. 

De største konkurrenter er to stormagasiner, der er tæt beliggende ved Bolighuset ApS. Bolighuset ApS kan klare sig i konkurrencen mod stormagasinerne, da den personlige betjening er langt bedre i Bolighuset ApS. 

Bolighuset ApS overvejer at flytte til nye og større lokaler for at kunne fastholde væksten i afsætningen. Det er imidlertid dyrt, da lokaleomkostningerne for attraktive lejemål er høje i Århus. 

---

sortimenter, og dermed trække flere kundegrupper til sig. Ved at det trækker flere kunder til via større sortiment, dermed opnår de også større afsætning og så større omsætning selvfølgelig.

Bolighuset ApS differentierer sig på den personlige betjening, ved at de så får større lokaler gør således at de kan give mere service også fremstille mere sortiment som de kan vise til deres kunder.

Der kan også godt være ulemper ved at de vil få nyere og større lokaler. Lokaleomkostnings posten stiger formenligt, det er både varme, vand, husleje og strøm mm.

De bliver nok også nød til at ansætte flere medarbejder for at kunne holde butikken godt i gang som de ønsker.