Indholdsfortegnelse
Opgave 1.1- Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

Opgave 1.2 - Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter. 

Opgave 1.3 - Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler. 

Opgave 2.1 - Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

Opgave 2.2 - Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

Opgave 2.3 - Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

Opgave 2.4 - Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Opgave 3.1 - Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts, april og maj i forbindelse med køb og salg af Cafetera

Opgave 3.2 - Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Cafetera udgør ved udgangen af maj måned i stk. og kroner.

Opgave 3.3 - Forklar, hvordan køb og salg af kaffemaskinen Cafetera har påvirket Jensen & Søns indtjening og likviditet i marts måned.

Opgave 4.1 - Opstil resultatbudgettet for 2015/16 for Baby møbler A/S. De nødvendige informationer og en skabelon fremgår af bilag 5.

Opgave 4.2 - Forklar, hvordan et fald i de kontante kapacitetsomkostninger på 5 % i stedet for det anførte fald på 2 % vil påvirke det budgetterede resultat før skat i 2015/16.

Opgave 4.3 - Beregn dækningsgraden for de to produkter både i resultatet og budgettet. Diskuter udviklingen.

Uddrag
Lovgivningen stiller et krav om, at en virksomhed skal udarbejde et regnskab mindst én gang om året.

Udover at lovgivningen stiller et krav om det, er det også en god ide for Bolighuset ApS at udarbejde en årsrapport

da man får et overblik over virksomhedens økonomi. Det kan også have en vigtig betydning for virksomhedens interessenter at se

hvordan det går for virksomheden f.eks.,i forhold til, om de kan tage et lån. Derfor kan det være en god ide at lave en årsrapport.

---

Indtægterne har været større end omkostningerne, hvilket har haft en positiv påvirkning på indtjeningeni marts måneden.

Deres køb og salg af kaffemaskiner har haft en negativ påvirkning på likviditeten i marts måneden, fordi de har haft kredit hos leverandørne, så deres udbetaling forfalder først i marts måneden, og derfor giver det en negativ påvirkning af likviditet.