Indholdsfortegnelse
Opgave 1.1
Opgave 1.2
Opgave 1.3
Opgave 1.4
Opgave 1.5
Opgave 1.6

Opgave 2.1
Opgave 2.2
Opgave 2.3

Opgave 3.1
Opgave 3.2
Opgave 3.3
Opgave 3.4

Opgave 4.1
Opgave 4.2

Uddrag
Opgave 1.1
Generelt set var regnskabsåret for 2017/2018 et utroligt godt år for Søstrene Grene, hvor det lykkedes dem at øge deres omsætning til 900 mio. kroner, en vækst der svarer til 50% .

Dette gav også næsten en fordobling på bundlinjen, og sikrede dem et resultat på omkring 78 mio. kroner for regnskabsåret . Der er forskellige interne faktorer der har bidraget positivt til denne vækst, og en af de væsentlige forklaringer er Søstrene Grenes fokus på at åbne nye butikker.

I løbet af årene har virksomheden tidoblet antallet af butikker , og de havde i 2018 hele 217 butikker som var fordelt på 15 forskellige markeder i Vesteuropa og Japan .

Dette er et udtryk for at virksomheden har gjort brug af markedsudviklingsstrategien, fra Ansoffs vækstmatrice. Selvom disse åbninger er forbundet med øgede omkostninger og anlægsaktiver, har det også sikret Søstrene Grenes øgede omsætning som har bidraget til det forbedrede resultat.

Samtidigt har virksomheden haft et øget fokus på selv at eje butikkerne, enten som medejere eller som de fulde ejere, fremfor at butikkerne ejes af franchisetagerne.

Dette har ifølge den administrative direktør ført til et tættere samarbejde med de lokale partnere, som har sikret åbningen af flere butikker rundt i verden.

En anden forklaring på den positive vækst, ligger i at Søstrene Grene har haft et øget fokus på storytelling, troen på eget design og stærke kampagner, hvilket formodes at have bidraget til virksomhedens øgede omsætning.

Samtidigt fremgår det at virksomheden i 2014 ændrede deres strategi, og nu fokuserer på et stilfuldt design, som også menes at have øget virksomhedens omsætning og derfor påvirket resultatet positivt.

---

Opgave 2.1
Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport, da dette er noget alle virksomheder har pligt til at gøre. I forbindelse med virksomhedens kraftige vækst i omsætningen, kan det være utroligt vigtigt for dem at rapportere denne vækst videre til de interessenter som de har, som for eksempel långivere og kunderne.

Denne rapportering kunne hjælpe Bolighuset med at skaffe fremmedkapital til at finansiere deres dyre lokaleomkostninger på det nye lejemål, ved at bevise overfor långiverne at virksomheden opleveler vækst. En anden interessent som især kunne være interesseret i årsrapporten, er medarbejderne i virksomheden.

---

Opgave 3.1
Her ses en bidragskalkulation, brugt til at beregne de variable enhedsomkostninger for et bakkebord for virksomheden House-Engros A/S. Ved at beregne indkøbsprisen i danske kroner, og herefter lægge de forskellige omkostninger til, er de variable omkostninger beregnet til 327.375 kr.

Herefter er de variable omkostninger blevet divideret med antal stk (1500), og det fremkommer at de variable enhedsomkostninger er 218,25 kr.