House-Engros AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1

Spørgsmål til opgave 1
1.1 (5 %)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for Coffee’n’Cake ApS for 2016/2017. Der skal ikke udarbejdes noter.

1.2 (5 %)
Opstil en balance pr. 30.06.2017 for Coffee’n’Cake ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

1.3 (5 %)
Forklar, hvordan den lavere værdi på varelageret påvirker virksomhedens resultat, egenkapital og likviditet.

Opgave 2
2.1 (5 %)
Redegør for, hvilken ejerform Oscar Andersen bør vælge, hvis han vil følge sin revisors anbefaling

2.2 (5 %)
Beregn,hvormegetdenårligeomsætningidennyeafdelingmedHarleyDavidsonmotorcykler mindst skal udgøre, for at det er lønsomt at opretteafdelingen.

2.3 (5 %)
Diskuter, om Oscar Andersen skal etablere den nye afdeling med Harley Davidson motorcykler.

Opgave 3
3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Uddrag
Det at der er en lavere værdi på varelageret påvirker virksomhedens resultat negativt, fordi de skal have varerne ud af systemet, altså have dem brugt, og derfor bliver resultatet lavere.

Det er det samme med egenkapitalen, for årets resultat er en del af den samlede egenkapital. Altså når resultatet er lavere, bliver egenkapitalen også lavere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu