Bolighuset ApS | Opgave

Indholdsfortegnelse
Rapportering
2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
Saldobalancen fremgår af bilag 3 - I bilag 4 findes en skabelon til resultatopgørelsen.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

Opgave 3
Kalkulation og indtjening
3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Opgave 4
Resultatbudget

4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Rapportering
Bolighuset ApS er en designbutik beliggende i Århus. Virksomheden har både en fysisk butik og en webshop.

Butikken er en af de mest trendy designbutikker i Århus og har kraftig vækst i afsætningen. Virksomheden er ejet af Helle Juul, der etablerende Bolighuset ApS for 10 år siden.

Siden etableringen har Lotte Nielsen været ansat i Bolighuset ApS, og hun har gennem alle 10 år arbejdet tæt sammen med Helle Juul. De har fx været fælles om beslutninger vedrørende sortiment, indkøb og indretning af butikken.

De største konkurrenter er to stormagasiner, der er tæt beliggende ved Bolighuset ApS. Bolighuset ApS kan klare sig i konkurrencen mod stormagasinerne, da den personlige betjening er langt bedre i Bolighuset ApS.

Bolighuset ApS overvejer at flytte til nye og større lokaler for at kunne fastholde væksten i afsætningen. Det er imidlertid dyrt, da lokaleomkostningerne for attraktive lejemål er høje i Århus.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

Ifølge en årsrapport kan Bolighuset ApS informere om indtjeningen og den økonomiske stilling. Men der er stadig nogle mennesker der bruger det her regnskab.

De forskellige regnskab brugere er: analytikere, professionelle investorer, leverandører, private, kunder, banker og kreditinstutioner

---

Kalkulation og indtjening
House-Engros A/S er en dansk engrosvirksomhed med videresalg af indretningsprodukter til det moderne skandinaviske hjem.

House-Engros A/S indkøber langt de fleste produkter i Indonesien, hvor der fx indkøbes småmøbler i forskellige træsorter.

Ejeren af House-Engros A/S er lige kommet hjem fra en inspirationsrejse til Indonesien og overvejer nu at indkøbe et rundt bakkebord i teaktræ.

Bakkebordet er både anvendeligt indenfor og udenfor. Ejeren vurderer derfor, at der er gode afsætningsmuligheder for bakkebordet, og at der i foråret og sommeren 2019 kan afsættes 1.500 stk.

Indkøbspris for et bakkebord er 400.000 Indonesiske rupiah (IDR). Kursen for 100 IDR er kr. 0,045. Forsikringspræmien vil udgøre 3 % af indkøbsprisen.

Hertil kommer fragt og spedition for hele partiet, som henholdsvis vil udgøre kr. 7.550 og kr. 4.225. Endeligt vil der påløbe told på kr. 25 pr. stk.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu