Indholdsfortegnelse
Opgave 2
Beskrivelse:

Spørgsmål:
2.1 Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

Opgave 3
Beskrivelse:

Spørgsmål:
3.1 Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Kilder:

Uddrag
Bolighuset ApS er en designbutik beliggende i Århus. Virksomheden har både en fysisk butik og en webshop. Butikken er en af de mest trendy designbutikker i Århus og har kraftig vækst i afsætningen.

Virksomheden er ejet af Helle Juul, der etablerende Bolighuset ApS for 10 år siden. Siden etableringen har Lotte Nielsen været ansat i Bolighuset ApS, og hun har gennem alle 10 år arbejdet tæt sammen med Helle Juul.

De har fx været fælles om beslutninger vedrørende sortiment, indkøb og indretning af butikken.

De største konkurrenter er to stormagasiner, der er tæt beliggende ved Bolighuset ApS. Bolighuset ApS kan klare sig i konkurrencen mod stormagasinerne, da den personlige betjening er langt bedre i Bolighuset ApS.

Bolighuset ApS overvejer at flytte til nye og større lokaler for at kunne fastholde væksten i afsætningen. Det er imidlertid dyrt, da lokaleomkostningerne for attraktive lejemål er høje i Århus.