Indholdsfortegnelse
Rapportering
(5 %) 
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport. 

1.2 (5 %) 
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter. 

1.3 (5 %) 
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler. 

Kalkulation og indtjening
2.1 (5 %) 
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord. 

2.2 (5 %) 
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

2.3 (5 %) 
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord. 

2.4 (5 %) 
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499. 

Indtjening og likviditet
3.1 (10 %)
Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts, april og maj i forbindelse med køb og salg af Cafetera.

3.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Cafetera udgør ved udgangen af maj måned i stk. og kroner.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan køb og salg af kaffemaskinen Cafetera har påvirket Jensen & Søns indtjening og likviditet i marts måned.

Budgettering
4.1 (10 %)
Opstil resultatbudgettet for 2015/16 for Baby møbler A/S.

4.2 (5 %)
Forklar, hvordan et fald i de kontante kapacitetsomkostninger på 5 % i stedet for det anførte fald på 2 % vil påvirke det budgetterede resultat før skat i 2015/16.

4.3 (5 %)
Beregn dækningsgraden for de to produkter både i resultatet og budgettet. Diskuter udviklingen.

Uddrag
Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport eftersom det er lovpligtigt og det ville også være en god måde at få et overblik over hvordan det går.

--

House-Engros A/S kan altså nu se at de skal sælge den til mere end 218,25kr pr. stk for at tjene penge på dem. De sælger den til 499kr. så de mister altså ikke penge af at sælge dem til den pris.