Indholdsfortegnelse
Coffee’n’Cake ApS er en landsdækkende kæde af kaffebarer, der sælger et bredt udvalg af kaffe og kage samt lidt salater, sandwich og lignende. Målgruppen er bred og omfatter bl.a. studerende.

Økonomichefen har udskrevet en saldobalance pr. 30.06.2017, som skal bruges til opstilling af resultatopgørelse og balance. Økonomichefen oplyser endvidere, at den kortfristede del af den langfristede gæld udgør t.kr. 85.

Ved kontrol af varelageret har det vist sig, at nogle varer er blevet for gamle. Disse varer har ingen værdi, da de vurderes at være usælgelige.

1.1 Opstil en balance pr. 30.06.2017 for Coffee’n’Cake ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
1.2 Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for Coffee’n’Cake ApS for 2016/2017. Der skal ikkeudarbejdes noter.
1.3 Forklar, hvordan den lavere værdi på varelageret påvirker virksomhedens resultat, egenkapital

Opgave 2 Logistik
Remin ApS producerer trykregulatorer til fadølsanlæg og drikkevandskølere. Forklar, hvordan den lavere værdi på varelageret påvirker virksomhedens resultat, egenkapital og likviditet.

I produktionen af trykregulatorerne indgår en måler M12, som virksomheden hidtil selv har fremstillet. Virksomhedens produktionsanlæg er dog nedslidt, så det vil kræve en større investering, hvis den fortsat selv skal producere M12.

De årlige kapacitetsomkostninger vil i den forbindelse stige med kr. 60.000, og de variable enhedsomkostninger til produktion af M12 vil blive kr. 7,45. Det årlige forbrug har indtil nu ligget på 13.500 stk.

Indkøbschefen har undersøgt mulighederne for at indkøbe M12 hos en underleverandør i Vietnam. Kostprisen ved køb hos underleverandøren udgør kr. 11,45.

2.1 Beregn, om det er lønsomt for virksomheden at indkøbe M12 hos underleverandøren i Vietnam.
2.2 Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre for, at det er lønsomt selv at producere M12.
2.3 Diskuter, om Remin ApS bør ophøre med selv at fremstille M12.

Opgave 3
Budgettering
Skovbrug A/S, der forhandler udstyr til skovdrift, er ved at udarbejde budgetter for 3. kvartal 2014.

Til udarbejdelse af resultatbudget og likviditetsbudget har økonomichefen opstillet en række forudsætninger, som fremgår af bilag 4

3.1 Udarbejd et månedsopdelt resultatbudget for 3. kvartal 2014.
3.2 Udarbejd et månedsopdelt likviditetsbudget for 3. kvartal 2014.

Uddrag
Fordelen i at beholde produktionen af M12 hjemme i egen produktion ligger til dels i at der er kortere vej til at omjustere produktionen, hvis der bliver behov for det.

Endvidere vil det måske kunne give udfordringer, hvis man outsourcer produktionen og dermed vil være afhængig af en underleverandør i østen.

Udfordringen omkring at have en underleverandør til at producere M12 ligger i at logistikstyringen og logistikmålene kan komme under pres og fejle. Når M12 bliver pakket og sendt afsted kan der opstå problemer, hvis der ikke er den rette mængde som aftalt.

Derudover kan det være kvaliteten har fejlet eller er forringet. Hvis sendingen kommer på et forkert fragtskib, kan varerne være længere tid undervejs og derfor ikke nå frem til rette tidspunkt. Deraf betyder det altså også på det forkerte sted.

Denne problematik vil ikke være tilstede, hvis Remin Aps beslutter sig for at beholde produktionen hjemme.

Derudover vil man som virksomhed også være helt sikker på, at arbejdsforholdene som varen produceres under herhjemme, er på en sådan måde, at virksomheden kan stå inde for det.

Virksomheden har ikke den samme sikkerhed for ordentlighed og kan ikke se af hvem og under hvilke omstændigheder varen produceres.

Endvidere er der selvfølgelig også en meget vigtig faktor omkring det økonomiske.