Opgavebeskrivelse
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Aarstiderne A/S anvender.
Udarbejd en analyse af konkurrencesituationen i branchen for måltids- og madkasser.
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Aarstiderne A/S for årene 2014 – 2016 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
Vurder, hvordan Aarstidernes A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2016 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
Vurder Aarstidernes A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 – 1.4.
Beregn de variable enhedsomkostninger pr. dragt.
Beregn dækningsbidrag pr. dragt og dækningsgraden.
Beregn, hvor mange dragter der skal afsættes, for at reklameomkostningerne er dækket.
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis kursen på canadiske dollars stiger.
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for Coffee’n’Cake ApS for 2016/2017. Der skal ikke udarbejdes noter.
Opstil en balance pr. 30.06.2017 for Coffee’n’Cake ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

Uddrag
Leverandører
Aarstiderne benytter sig af mange forskellige små økologiske leverandører, hvilket forværrer leverandørernes forhandlingsstyrke.

Det forværrer forhandlingsstyrken da, Aarstiderne kan true med at benytte sig af andre leverandørerne, og på den måde presse leverandørerne ned i pris. Det vil sige at truslen fra leverandører ikke er speciel stor.

Kunder
Kunderne har en relativ høj forhandlingsstyrke, da økologi ikke er et unikt produkt som kun Aarstiderne udbyder og fordi kunderne ikke vil lide et økonomisk tab af at finde en anden udbyder.

Dog differentierer Aarstiderne sig fra de andre udbydere, ved at man aldrig får det samme i deres hverdagskasser og herved får noget varieret.

Alt i alt, er truslen fra kunder relativ høj.

Potentielle indtrængere
Truslen for potentielle indtrængere er høj, da det er en branche i vækst og der er relative lave indgangsbarrierer i branchen, hvilket skal forstås i at det ikke kræver vildt meget kapital at etablere en virksomhed i branchen.

Substituerende produkter
Alle butikker der sælger madvarer, og alle madvarer generelt.

Konkurrencesituationen i branchen
Det er en branche der er i vækst, hvilket gør branchen attraktiv for potentielle konkurrenter og der er som sagt relative lave indgangsbarrierer i branchen.

Kunderne har en stor forhandlingsstyrke, og der som sagt rigtig mange substituerende produkter.
Alt i alt, vurderes konkurrencesituationen altså til at være hård.