Indholdsfortegnelse
1.1
1.2
1.3
- Resultatopgørelse for 2018/19 i kr. 1.000
2.1
2.2
- Balance pr. 30.06.2020 i kr. 1.000
- Aktiver
- Passiver
2.3
3.1
- Etableringsbudget
3.2
3.3

Uddrag
Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene. I bilag 2 findes en skabelon til opgørelsen.

---

Brødrene bør vælge interessentskab I/S, grundet at de er flere personer der sammen vil opstarte en ny virksomhed.

Hvis de vælger et interessentskab, er der heller ingen lovgivningsmæssige krav til størrelsen på den indskudte kapital. Ved et interessentskab er det brødrene selv der hæfter personligt og solidarisk for virksomhedens gæld.

Dette vil sige at det er ejerne selv der skal betale gælden med hele deres formue. Fordelen for brødrene ved at vælge denne ejerform er at det er relativt nemt for dem at optage nye lån og at der er få formelle krav de skal leve op til.

Udover dette er de to personer om at indskyde kapital i virksomheden og har derfor mulighed for at indskyde en højere kapital end hvis virksomheden var en enkeltmandsvirksomhed.