Carl Hansen & Søn & Komo ApS | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.
1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018.
1.5 (5 %)
Vurder, hvilke fordele og ulemper Carl Hansen & Søn har ved at have fokus på CSR.
1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.
2.1 (5 %)
Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.
2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.
2.3 (5 %)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.
3.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.
3.2 (5 %)
Vurder, hvordan Sara Morell kan forbedre bruttoavanceprocenten i 2020.
3.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er vareforbrug og ikke varekøb, der indgår i resultatbudgettet for 2020.
4.1 (5 %)
Beregn indekstal for omsætning, samlet sygefravær, arbejdsulykker og antal medarbejdere for perioden 2016 - 2018.
4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i medarbejdertilfredsheden fra 2016 til 2018.
4.3 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Bakers Choice A/S opnår ved at have fokus på medarbejdertilfredshed.

Uddrag
Den stigende efterspørgsel på de internationale markeder er helt klart noget som har påvirket Carl & Søns nettoomsætning positivt, man ser en stor forbedring år for år i nettoomsætningen, men den store eksport munder også ud i en større omkostning i posten for distributionsomkostninger, da møblerne skal fragtes længere væk.

Den store stigning i produktionsomkostninger er noget som påvirker virksomhedens indtjeningsevne negativt.

I virksomhedens kapitaltilpasningsevne ser vi en kæmpe stigning af anlægsaktiver i årene 2017 og 2018, da det jo netop er der de har investeret i en ny fabrik på Fyn, det er noget som har påvirket aktivernes omsætningshastighed negativt.

Hedebølgen kan også have gjort at Carl Hansen & søn har en større varebeholdning nu da der også fra Knud Erik Hansen blev udtalt at i sommeren 2018 var en fuld bemandet fabrik der producerede til lager.

Omsætningen er steget med 32,8 % i perioden. Det fremgår af bilagene, at væksten i omsætningen kommer fra eksportmarkederne, imens salget på hjemmemarkedet også har været stigende. Det er især virksomhedens salg til Europa, Nordamerika og Asien, der har været i vækst.

Virksomhedens produktionsomkostninger er i samme periode steget med 43 %.

Den stigende produktionsomkostning kan skyldes deres arbejde med CSR, eller deres brug af råvarer og arbejdskraft i forhold til deres nye anlæg som ikke er fuld ud benyttet endnu, kan være med til at forklare den negative udvikling i forholdet mellem omsætning og produktionsomkostninger.

Virksomhedens distributionsomkostninger er steget med 24 % i perioden. En del af distributionsomkostningerne er variable og vil derfor blive forøget, når omsætningen stiger.

Virksomheden har dog en del eksport til andre kontinenter. Dette kan være en væsentlig årsag til den forholdsvis høje stigning i distributionsomkostningerne.

Administrationsomkostningerne er steget med 19 %. Administrationsomkostningerne består af kapacitetsomkostninger, og på den baggrund må stigningen betragtes som relativt stabil, idet den følger omsætningen meget godt.

Alt i alt er Virksomhedens indtjeningsevne forringet i perioden, idet overskudsgraden er faldet fra 8% i 2016 til 4,1 % i 2018. Det svarer til et fald på 3,9 procentpoint, svarende til 51%.

Faldet i overskudsgraden har påvirket indtjeningsevnen og afkastningsgraden negativt.

Alt i alt er Virksomhedens indtjeningsevne forringet i perioden, idet overskudsgraden er faldet fra 8% i 2016 til 4,1 % i 2018. Det svarer til et fald på 3,9 procentpoint, svarende til 51%. Faldet i overskudsgraden har påvirket indtjeningsevnen og afkastningsgraden negativt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her