Carl Hansen & Søn | VØ Opgave | 12 i Karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Overskudsgrad
- Aktivernes omsætningshastighed

1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke fordele og ulemper Carl Hansen & Søn har ved at have fokus på CSR.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

2.1 (5 %)
Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.

2.3 (5 %)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.

3.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.

3.2 (5 %)
Vurder, hvordan Sara Morell kan forbedre bruttoavanceprocenten i 2020.

3.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er vareforbrug og ikke varekøb, der indgår i resultatbudgettet for 2020.

4.1 (5 %)
Beregn indekstal for omsætning, samlet sygefravær, arbejdsulykker og antal medarbejdere for perioden 2016 - 2018.

4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i medarbejdertilfredsheden fra 2016 til 2018.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Bakers Choice A/S opnår ved at have fokus på medarbejdertilfredshed.

Uddrag
Nettoomsætningen er steget med 49% i perioden, dette skyldes en markant stigende international efterspørgsel på danske design møbler, særligt på de europæiske og nordamerikanske markeder.

Dog den massive europæiske hedebølge i sommer 2018 lagde en dæmper på efterspørgslen, da kunderne i højere grad ville nyde sommersolen end at købe møbler.

Produktionsomkostninger er steget med 75% fra 2016 til 2018, det fremgår at virksomheden har foretaget opkøb af Søborg Møbler og DAFI samt der har været en stigende efterspørgsel på det internationale markeder.

Dog lagde den massive europæiske hedebølge en dæmper på efterspørgsel i sommeren 2018, det medførte lavere omsætning og dermed mindre produktion.

---

Indtjeningsevnen er forværret, idet overskudsgraden er faldet fra 8% i 2016 til 4,1% i 2018. Der har altså været en forværring fra 2016 til 2018 med -3,8 procentpoint (-48,09%). Omsætningen er steget med 49 % i perioden.

Virksomhedens produktionsomkostninger er steget med 75 i perioden. Denne udvikling har påvirket overskudsgraden negativt, da omsætningen kun er steget med 49%.

Virksomhedens distributionsomkostninger er steget med 32%. Denne udvikling har påvirket overskudsgraden positivt, idet omsætningen er steget med 49%.

Virksomhedens administrationsomkostninger mv. er steget med 24% i perioden. Denne udvikling har påvirket overskudsgraden positivt, da omsætningen er steget med 49%.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu