Carl Hansen & Søn Holding AS | VØ Opgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Virksomhedsanalyse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Carl Hansen & Søn.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvordan udviklingen i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke fordele og ulemper Carl Hansen & Søn har ved at have fokus på CSR.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Carl Hansen & Søn anvender.

Opgave 2
Omkostninger og indtjening

2.1 (5 %)
Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.
- De nødvendige informationer findes i bilag 2.

2.3 (5 %)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.

Opgave 3
Budgettering
3.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.
- De nødvendige informationer findes i bilag 3.
- I bilag 3 findes en skabelon til resultatbudgettet.

3.2 (5 %)
Vurder, hvordan Sara Morell kan forbedre bruttoavanceprocenten i 2020.

3.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er vareforbrug og ikke varekøb, der indgår i resultatbudgettet for 2020.

Opgave 4
CSR-rapportering og analyse

4.1 (5 %)
Beregn indekstal for omsætning, samlet sygefravær, arbejdsulykker og antal medarbejdere for perioden 2016 - 2018.
- De nødvendige informationer findes i bilag 4.

4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i medarbejdertilfredsheden fra 2016 til 2018.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Bakers Choice A/S opnår ved at have fokus på medarbejdertilfredshed.

Uddrag
Carl Hansen & Søn Holding A/S (herefter Carl Hansen & Søn) er en dansk møbelproducent, der er beliggende på Fyn.

Virksomheden blev grundlagt i 1908 af møbelsnedker Carl Hansen, der baserede virksomheden på to grundværdier - kompromisløst kvalitetshåndværk og samarbejde med dygtige, innovative designere.

Virksomhedens administrerende direktør er i dag Knud Erik Hansen, der er barnebarn af Carl Hansen og dermed 3. generation i den familieejede virksomhed.

---

Differentieringsstrategien er ud fra poters generiske strategi, som Carl Hansen og Søn anvender. De har fokus på specielle varer, virksomhedens mission er nemlig at gå efter de varer.

Det minimere prisen for kundernes fokus. Da virksomheden distribuerer til hele verden, har virksomheden fokus på god kvalitet, det er differentiering strategien.

Da de også distribuere til hele verden og de har meget fokus på god kvalitet, så er det differentieringsstrategien.

Virksomheden arbejder med CSR og går meget op i miljøvenlige produkter. De vil adskille sig fra konkurrenterne, og bruger derfor den metode.

Differentieringsstrategien, så prøver de at finde et hul i marked, som ingen andre havde set.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu