Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Indtjening og likviditet

1.1 (10 %)
Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene.

1.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.

1.3 (5 %)
Forklar, hvordan køb og salg af skovlene påvirker indtjening og likviditet i april måned.

Opgave 2
Kalkulation og indtjening

2.1 (5%)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

2.2 (5%)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

2.3 (5%)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

2.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Opgave 3
Omkostninger og indtjening

3.1 (5%)
Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5%)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en bagerafdeling i butikken.

3.3 (5%)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en bagerafdeling.

Uddrag
Indtjening og likviditet
ByggeSpecialisten ApS er et stort byggemarked i Odense med salg til både professionelle og private kunder. Virksomheden har købt et parti på 500 stk. skovle hjem.

Partiet har kostet 80.000 kr., og salgsprisen pr. skovl er 495 kr. Købsaftalen om skovlene er underskrevet af firmaets indkøber på en messe i januar 2019, og skovlene blev leveret til ByggeSpecialisten ApS primo februar 2019.

Det er aftalt med leverandøren, at der ydes kredit på 60 dage fra leveringstidspunktet. ByggeSpecialisten ApS har et loyalitetsprogram til sine kunder, der giver kunderne en række fordele, hvilket bl.a. betyder at kunderne får 30 dages kredit.

Salget har fordelt sig således:
Februar - 41 stk.
Marts - 63 stk.
April - 52 stk.
Maj - 77 stk.
Juni - 61 stk.

---

Indtjening viser, hvor stort et overskud eller underskud der er i en given periode, Indtjeningen påvirkes positivt af virksomhedens indtægter og negativt af virksomhedens omkostninger.

Virksomhedens indtægt opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden sælger og leverer varer eller ydelser til en kunde.

Vores indtægt i april måned sker ved virksomhedens salg af skovle, salget ligger på 52 skovle med en salgspris på 495 kr. stk. Dermed har virksomheden en positiv indtægt i april måned på 25.740 kr.

En omkostning opstår på det tidspunkt, hvor en virksomhed forbruger et produktionsmiddel.

Der er altså tale om en omkostning, når virksomheden sælger en skovl til en kunde. Virksomheden sælger i april måned 52 håndvaske, med en kostpris på 160 kr. stk. Vi har derfor en negativ omkostning i april på 8.320 kr.

Forskellen mellem indtægterne og omkostningerne er virksomhedens resultat. Hvis indtægterne er større end omkostningerne, har virksomheden overskud.

Hvis omkostningerne omvendt er større end indtægterne, har virksomheden underskud. ByggeSpecialisten ApS salg af skovle har derfor påvirket indtjening positivt.

---

House-Engros A/S er en dansk engrosvirksomhed med videresalg af indretningsprodukter til det moderne skandinaviske hjem.

House-Engros A/S indkøber langt de fleste produkter i Indonesien, hvor der fx indkøbes småmøbler i forskellige træsorter.