Hello ApS | Opgaver | 12 i karakter

Opgave 1: Indtjening og likviditet

Grossistvirksomheden Hello ApS forhandler festartikler, som indkøbes fra mange forskellige leverandører i det meste af verden.

Festartiklerne sælges hovedsageligt videre til kunder i Danmark fx til store supermarkedskæder. Virksomheden sælger også̊ et udvalg af festartiklerne direkte til private forbrugere fra sin hjemmeside.

Hurraflag er en af de festartikler, virksomheden sælger rigtig mange af til supermarkedskæderne. Flagene sælges i pakker á 10 stk.

Hello ApS indkøbte i starten af januar måned 30.000 pakker Hurraflag. Indkøbsprisen var kr. 5,25 pr. pakke. Leverandøren i Kina ydede 2 måneders kredit. 5,25-12,50 *5000

Salgsprisen for en pakke Hurraflag er kr. 12,50 pr. pakke, og salget har fordelt sig

Opgavebeskrivelse
Opgave 1: Indtjening og likviditet
- sådan:
- Opgør Hello ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts og april i forbindelse med køb og salg af Hurraflag.
- Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Hurraflag udgør ved udgangen af april måned i stk. og kroner.
- Forklar, hvorfor køb og salg af Hurraflag ikke påvirker indtjeningen og likviditeten med (billede)

Opgave 2: Budgettering
- Udarbejd resultatbudgettet for 2021. De nødvendige informationer samt en skabelon fremgår af bilag 2.
- Beregn den forventede dækningsgrad for 2021. (dækningsbidrag/oms*100)
- Forklar, hvordan dækningsgraden i Happy Mee A/S vil blive påvirket, hvis afsætningsstigningen i 2021 bliver mindre end de budgetterede 10 %.

Opgave 3: Kalkulation og indtjening
- Beregn kostprisen for partiet og for et stk. Makita E-11.
- Beregn det forventede dækningsbidrag for partiet og dækningsgraden for Makita E-11.
- Vurder, hvor mange Makita E-11 der skal afsættes for, at omkostningen til markedsføringen bliver dækket.
- Diskuter, om HandyMan ApS bør udvide sortimentet med Makita E-11.

Opgave 4: Virksomhedens rapportering
- Vurder, hvilken opstillingsform Jensen&Hansen ApS har benyttet ved opstillingen af resultatopgørelsen.
- Resultatopgørelsen fremgår af bilag 5.
- Opstil balancen pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 4.I bilag 6 er der en skabelon til balancen.
- Forklar, hvordan det vil påvirke årets resultat og egenkapitalen, hvis værdien af varelageret ultimo værdiansættes lavere.

Uddrag
HandyMan ApS er en dansk engrosvirksomhed beliggende i Aarhus. Virksomheden indkøber kvalitetsværktøj hos producenter over hele verden og har specialiseret sig i indkøb af el værktøj og maskiner fx elhøvle, fræsere, multimaskiner, bajonetsave mm.

Kvalitetsværkstøjet sælges udelukkende på virksomhedens egen hjemmeside til kunder i såvel Danmark som udlandet Der har i den seneste tid været stigende afsætning af produkterne i produktgruppen elhøvle.

Produktgruppen består i dag af fem forskellige mærker. HandyMan A/S har gennem analyser af sine kundedata fundet frem til, at mange private kunder køber elhøvlene.

Endvidere viser analyserne, at HandyMan A/S har fået mange nye kunder, der netop køber elhøvle.

Virksomheden overvejer derfor at udvide sortimentet af elhøvle med endnu et mærke, Makita. HandyMan ApS overvejer at indkøbe et parti på 100 stk. Makita E-11 i USA.

Indkøbsprisen for Makita E-11 er 95 USD pr. stk., og kursen for 100 USD er kr. 694. Forsikringspræmie vil udgøre 2 % af indkøbsprisen. Hertil kommer fragt og spedition for hele partiet, som henholdsvis vil udgøre kr.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu