Hans Just Group, Hello ApS, Happy Mee A/S & Papemballage A/S | VØ Eksamen 2018

Hans Just Group
Hello ApS
Happy Mee A/S
Papemballage A/S

Indholdsfortegnelse
OPGAVE 1 - Virksomhedsanalyse
1.1 Redegør for, hvilke forhold der har påvirket den økonomiske udvikling i Hans Just Group.
1.2 Vurder, hvilke vækststrategier Hans Just Group benytter.
1.3 Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Hans Just Group for årene 2014/15 til 2016/17 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
1.4 Vurder, hvordan Hans Just Groups likviditet overordnet har udviklet sig i 2016/17 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
1.5 Vurder Hans Just Groups fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

OPGAVE 2 - Indtjening & likviditet
2.1 Opgør Hello ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts og april i forbindelse med køb og salg af Hurraflag.
2.2 Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Hurraflag udgør ved udgangen af april måned i stk. og kroner.
2.3 Forklar, hvorfor køb og salg af Hurraflag ikke påvirker indtjeningen og likviditeten med samme beløb i april måned.

OPGAVE 3 - Budgettering
3.1 Udarbejd resultatbudgettet for 2018/19.
3.2 Beregn den forventede dækningsgrad for 2018/19.
3.3 Forklar, hvordan dækningsgraden i Happy Mee A/S vil blive påvirket, hvis afsætningsstigningen i 2018/19 bliver mindre end de budgetterede 10 %.

OPGAVE 4 - Logistik
4.1 Beregn den optimale indkøbsstørrelse og antal indkøb pr. år for SD-100.
4.2 Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 4.1
4.3 Forklar, hvordan indførelsen af et sikkerhedslager vil påvirke den optimale indkøbsstørrelse, hvis Papemballage A/S vælger at indkøbe SD-100 hos den ungarske producent.
4.4 Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet vil blive påvirket, hvis Papemballage A/S vælger at indkøbe SD-100 hos den ungarske producent.

Uddrag
1.1 Redegør for, hvilke forhold der har påvirket den økonomiske udvikling i Hans Just Group.
De økonomiske forhold er blevet positivt påvirket af at forskellige mærkevarer inde for spiritus er blevet en del af salget, hvor det i det seneste år især blev påvirket af at Aperol blev en del af importen, som hævede omsætningen markant, derudover blev importen af 2 vine også en stor succes (Barefoot fra USA og Torres fra Spanien) .
Det har også haft en positiv påvirkning på omsætningen at virksomheden er gået ind på det polske marked.
Hans Just Group har optimeret alle deres synergier således de arbejder som en organisation i Norden, idet at de nordiske markeder er meget ens i forhold til hvad de fortrækker af spiritus. Hans Just Group er også blevet påvirket af den nye kultur med ”færge-shopping”, hvor folk handler mere ind på færgen for at spare penge på spiritus.

---

4.3 Forklar, hvordan indførelsen af et sikkerhedslager vil påvirke den optimale indkøbsstørrelse, hvis Papemballage A/S vælger at indkøbe SD-100 hos den ungarske producent.
Et eventuelt sikkerhedslager vil ikke påvirke den optimale indkøbsstørrelse, dette kan både ses ved at et sikkerhedslager ikke indgår i Wilsons formel, men udregnes sammen med lageromkostninger bagefter og det er varer virksomheden skal have som ekstra på lageret hele tiden.

Sådan får du adgang til resten af materialet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her