Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)
Redegør for, hvilke forhold der har påvirket den økonomiske udvikling i Hans Just Group.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Hans Just Group benytter.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Hans Just Group for årene 2014/15 til 2016/17 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.

1.4 (5 %)
Vurder, hvordan Hans Just Groups likviditet overordnet har udviklet sig i 2016/17 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.5 (5 %)
Vurder Hans Just Groups fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Opgør Hello ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts og april i forbindelse med køb og salg af Hurraflag.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Hurraflag udgør ved udgangen af april måned i stk. og kroner.

2.3 (5 %)
Forklar, hvorfor køb og salg af Hurraflag ikke påvirker indtjeningen og likviditeten med samme beløb i april måned.

3.1 (10 %)
Udarbejd resultatbudgettet for 2018/19.

3.2 (5 %)
Beregn den forventede dækningsgrad for 2018/19.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden i Happy Mee A/S vil blive påvirket, hvis afsætningsstigningen i 2018/19 bliver mindre end de budgetterede 10 %.

4.1 (5 %)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse og antal indkøb pr. år for SD-100.

4.2 (5 %)
Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 4.1

4.3 (5 %)
Forklar, hvordan indførelsen af et sikkerhedslager vil påvirke den optimale indkøbsstørrelse, hvis Papemballage A/S vælger at indkøbe SD-100 hos den ungarske producent.

4.4 (5 %)
Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet vil blive påvirket, hvis Papemballage A/S vælger at indkøbe SD-100 hos den ungarske producent.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Hvordan Hans Just Groups likviditet har udviklet sig i regnskabsåret 16/17, kan besvares ved at kigge på nogle af parametrene i virksomhedens pengestrømsopgørelse.

Vi kan se at virksomheden har haft købt for 2.075.000 kr. anlægsaktiver, hvilket påvirker deres likviditet negativt, men virksomheden har dog i samme periode solgt anlægsaktiver for et relativt større beløb, nemlig 3.353.000 kr. hvilket påvirker likviditeten positivt.

Man skal her huske at selvom køb af anlægsaktiver påvirker likviditeten negativt, er det som regel en post som er nødvendig for virksomheder at have, for at kunne sikre sig en lønsom drift i fremtiden.

---

Hans Just Group er en familieejet-virksomhed, der har en omsætning på 1,251 mia. kr. i 2017. Det er en virksomhed, som udvikler sig på mange områder hvert år.

De sørger for, som virksomhed, at undersøge og afprøve nye strategier, som indtil videre ser ud til at fungere og være en væsentlig faktor i virksomheden kontinuerlige vækst år for år.