Hans Just Group | Vø terminsprøve | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)
Redegør for, hvilke forhold der har påvirket den økonomiske udvikling i Hans Just Group.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Hans Just Group benytter.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Hans Just Group for årene 2014/15 til 2016/17 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
- Konklusion
- Uddybelse af indtjeningsevnen;
- Konklusion

1.4 (5 %)
Vurder, hvordan Hans Just Groups likviditet overordnet har udviklet sig i 2016/17 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
- Konklusion

1.5 (5 %)
Vurder Hans Just Groups fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Opgør Hello ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts og april i forbindelse med køb og salg af Hurraflag.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Hurraflag udgør ved udgangen af april måned i stk. og kroner.

2.3 (5 %)
Forklar, hvorfor køb og salg af Hurraflag ikke påvirker indtjeningen og likviditeten med samme beløb i april måned.

3.1 (10 %)
Udarbejd resultatbudgettet for 2018/19.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden i Happy Mee A/S vil blive påvirket, hvis afsætningsstigningen i 2018/19 bliver mindre end de budgetterede 10 %.

4.1 (5 %)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse og antal indkøb pr. år for SD-100.

4.2 (5 %)
Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 4.1

4.3 (5 %)
Forklar, hvordan indførelsen af et sikkerhedslager vil påvirke den optimale indkøbsstørrelse, hvis Papemballage A/S vælger at indkøbe SD-100 hos den ungarske producent.

4.4 (5 %)
Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet vil blive påvirket, hvis Papemballage A/S vælger at indkøbe SD-100 hos den ungarske producent.
- Leveringsservice
- Logistikomkostninger
- Konklusion

Uddrag
Grunden til at det går så godt for virksomhed Hans Just Group, er fordi ejerne i virksomheder kender til de markeder som de er på. Virksomheden sælger spiritus.

Ejerne af firmaet ved hvilke mærker der er kendt på de forskellige markeder. Fx har virksomheden inden for de seneste 11 år næsten tredoblet virksomhedens omsætning til et rekordstort 1,2 mia. kr.

I 2016 var de specielt den italienske aperitif Aperol der var en succes for virksomheden . Aperol var en succes i 2016, fordi virksomheden var klar over, at det var det som deres kunder efterspurgte, og derfor var det Aperol der var ekstra fokus på, hvilket var en kæmpe succes og meget positivt for deres økonomi.

Derudover så ser virksomgeden de nordiske markeder som et stort og samlet marked. I stedet for at bruge ressourcer på at analyse enkelte lade i Norden

så ser virksomheden Norden som et samlet marked, da de nogenlunde har samme præferencer, og de lande der ikke har samme præferencer ved de godt, hvem er, og det tager de også forbehold for. Fx i Sverige drikkes der meget whiskey, og det tager virksomheden hensyn til.

---

Fortjeneste på fremmedkapital (F/T på FK) her ses det, hvor meget virksomheden tjener på deres fremmedkapital og udfør derfor ejeraspektet i egenkapitalens forrentning, dette er udtrykt i procent.

F/T på FK er steget med 7,7 procentpoint, hvilket vil sige, at den steget fra 28,6% i 2014/15 til 36,3% i 2016/17, dette svarer til en stigning på 26,96%.

Stigning i FT på F/K skyldes både en stigning i rentemarginalen og gearingen. Virksomheden får mere ud af denne høje FT på F/K, da virksomheden har en positiv rentemarginal, og derfor tjener de på at arbejde med gæld.

Egenkapitalens forretning (EKF) viser, hvor meget ejerne har opnået i forrentning af den kapital, de har investeret i virksomheden, dette er udtrykt i procent.

EKF er steget med 11,2 procentpoint. Det vil sige, at den steget fra 46,4% i 2014/15 til 57,6% i 2016/17, dette svarer også til en stigning på 24,19%. EKF er delt op i driftsaspekt som er AG og ejeraspekt som er F/T på FK.

Årsagen til at EKF er steget skyldes både stigningen i AG på 14,33% og en stigning F/T på FK på 26,96%.

Derudover ligger EKF over markedsrenten som er cirka 0,5%, hvilket er positivt, fordi der et betydeligt risikotillæg.

EKF skal blive sammenlignet med markedsrenten, da det ligesom AG er et udtryk for om det er mere rentabelt at investere i virksomheden end statsobligationer

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu