En sang til hans søster | Litterær analyse

Indledning
I 2005 udgav Pia Juul novellesamlingen Dengang med hunden, som er en novellesamling af 22 værker, hvori novellen En sang til hans søster indgår.

Et gennemgående tema i novellesamlingen er, at karaktererne på individuel vis er i deres følelsers vold.

Novellen En sang til hans søster er titlen på en novelle, som skildrer relationen mellem et fraskilt par igennem kvindes subjektive fortælling.

Relationen mellem det fraskilte par danner rammen om en novelle der berører temaerne, kærlighed, følelser, hævn og forløsning.

Uddrag
Strofe to i sangen, bliver vendepunktet for hele relationen mellem Kit og Steen. Strofen bliver ikke kun i format afslutningen på novellen, men også afslutningen på relationen mellem Steen og kit, og de følelser Kit havde for Steen.

Novellens titel En sang til hans søster beskriver handlingens hovedelement, som er det element der starter handlingen, men også efterfølgende er afslutningen på hele novellen.

At antyde på titlen, er det ikke at anskue, at titlens hovedelement får den afgørende betydning for Kit og Steens fremtidige relation.

Første gang der i novellen dannes sammenhæng mellem titel og indhold, er på stamcaféen hvor Steen og Kit mødes.

Trods mødet er det først ved novellens syv sidste linjer, at hovedelementet, sangen til hans søster, får sin afgørende betydning for handlingen. De syv sidste linjer er Kits hævn.

Det opkald fra Steen, som indledningsvis kunne antydes som en forsoning ender i stedet i en hævn gerning, hvilket ikke er at antyde ved novellens begyndelse.

Novellen starter brat, da hovedpersonen Kit igennem homodiegetisk narration fortæller, at hun har modtaget et opkald fra hendes eksmand Steen, som er bipersonen i novellens handling. Allerede på linje 2, gives der indsigt i Kits følelser omkring Steens opkald:

“Da Steen ringede efter flere måneders tavshed, burde jeg have anet uråd. Men jeg blev rigtig glad.(s.160, l.1-2)”.

Opkaldet skaber en glæde i Kit, som giver en opfattelse af, at Kit fortsat har følelser for Steen.

Ved novellens begyndelse dannes der et indtryk af hovedkarakteren Kit, som værende en følsom kvinde, med et ambivalent og uforløst forhold til hendes eksmand Steen.

Denne anskuelse bliver vi præsenteret for ved novellens begyndelse, hvor Kit fortæller at hende og Steen af og til har set til hinanden, i tiden efter skilsmissen:

“Det var halvandet år, siden vi blev skilt, og vi havde af og til set hinanden i den tid (...) Den aften på restauranten endte dårligt, for han troede, han skulle med mig hjem bagefter, og det ville jeg ikke have.”(s.160, l.1-10)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu