Indledning
Den 11. marts 2020 udbrød en pandemi, som forandrede hele vores måde at være sammen med andre mennesker på.

Dette fik betydning for vores frihed, og resulterede i en lang række udfordringer i forbindelse med at have et velfungerende socialt liv under corona pandemien.

Dette førte til at man som individ var forpligtet til at finde sine smittekæder som var en af de helt store fokusområder under pandemien.

Dette er noget som kommunikationsrådgiver Anne Kristine Cramon, sætter fokus på i debatindlægget “Velkommen til audition til min smittekæde” som blev udgivet i Politiken d. 1. november 2020.

Velkommen til min audition til min smittekæde nævner de helt store problematikker omkring de vanskeligheder der er ved at begrænse sine venskaber, og hvilke udfordringer man kan blive mødt af.

Uddrag
Hovedpåstanden i teksten er beskrevet af skribenten: ”nu starter kapløbet, hvor vi alle endnu engang skal spænde den sociale livrem endnu et hul ind” (l. 2).

Her får vi fastslået hvad skribenten prøver at informere om. Dette underbygger hun med belægget om at regeringen har meldt ud at vi maks må ses med ti personer ad gangen: “der er blevet meldt ud at man må maks ses med ti personer.

Det kræver en lokumskold og kalkuleret udvælgelse af, hvem det er bedst at gå en lang corona vinter i møde sammen med.” (L6).

Der bliver antaget at coronakrisen har stor påvirkning på samfundet, og at man skal vælge de små sociale grupper at tilpasse sig med.

Skribenten gør brug af flere appelformer i teksten. De primære appelformer er logos- og etos.

Man kan se der er logos i tekstens hovedpåstand: “nu starter kapløbet, hvor vi alle endnu engang skal spænde den sociale livrem endnu et hul ind” (l.2).

Her taler hun til modtagerens logik da det logisk korrekt at indkredse den sociale omgangskreds på grund af corona.

Afsenderen er med at rationalisere hendes argument ved at koble sammenhængen mellem corona til den sociale omgangskreds.

Der er også tegn på at skribenten bruger etos i teksten da hun appellerer til modtagerens etik. Det er etisk korrekt at gøre alt hvad man kan for at mindske corona smitte og det lægger skribenten vægt på i hendes argumentation:

”man skal selvfølgelig undlade at invitere personer til sin cirkel der slikker en i ansigtet. Ansigtsslikkeri er ikke på nogen måde en coronasikker aktivitet”.

Her pointerer hun at man skal være påpasselig og tage ansvar i forhold til hvem man er sammen med.

Man kan se at der er ordvalgsargument fordi afsenderen henvender sig til modtageren da hun søger en til sin omgangskreds.

Hun nævner ord som “kapløb” og “audition” som er med til at underbygge det hun vil nå ud til læseren.

Derudover gør hun også brug af erfaringsargumentet da hun henvender sig til egne erfaringer og følelser med situationen. Man ser tingene fra hendes synspunkt og hun underbygger sine argumenter med erfaringer.