Problemformulering
I en rapport, hvor lærerne har stillet problemformuleringen, skal den indsættes her. Husk at være præcis i gengivelsen, hvis du skriver den ind.

Indledning
I indledningen skal læseren/modtageren føres ind i emnet, f.eks. ved at man afgrænser emnet i forhold til en større problematik, som det indgår i.

Tænk på at indledningen skal føre læseren frem til at forstå, hvorfor det er interessant at undersøge det spørgsmål, som man stiller i problemformuleringen.

Indledningen kan derfor godt lede direkte over i problemformuleringen: ”Min problemformulering er derfor …”

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Problemformulering 1
Metodeovervejelser 1
Redegørelse 2
Analyse 2
Vurdering 2
Diskussion 2
Konklusion 3
Litteraturliste 3
Bilag 3
- Rapportmodellen i overblik: 3
- Tjekliste til den færdige rapport – brug den inden aflevering af rapporten 4

Uddrag
Her skal man besvare den del af problemformuleringen som står under ”Analyser …” og her skal man ofte tage udgangspunkt i næranalysen af tekster eller kilder.

Læg mærke til hvad fokusset for analysen er, altså hvad er det er, man skal finde svar på, når man analyserer teksten eller kilden.

Står der fx ”Analyser udvalgte reklamer med fokus på deres fremstilling af kvindens rolle” i problemformuleringen, så skal man selvfølgelig analysere reklamerne, men analysens egentlige mål er

at man skal komme frem til et samlet svar på, hvordan kvindens rolle blev set, og det er vigtigt at man indleder analysen med at lægge op til det, og at man laver en delkonklusion, der samler op på det. Så hænger analyseafsnittet sammen.

Giver problemformuleringen ikke sådan et fokus i analysen, så er det vigtigt at man selv tænker over, hvad fokusset bør være for at analysens resultater kan bidrage til at besvare det overordnede spørgsmål i problemformuleringen.

Disse overvejelser kan man inddrage i sine metodeovervejelser, og man kan indlede analyseafsnittet med at forklare det. Husk at bruge det du har lært om citatanalyse, når du laver næranalysen af teksterne.