Indholdsfortegnelse
Kap. 2 Den økonomiske situation i Danmark
Kap. 3 De økonomiske grundbegreber
Kap. 4 Husholdninger
Kap. 5 Prisdannelse og markedsmekanisme
Kap. 6 Arbejdsmarked og løndannelse
Kap. 7 Danmarks erhvervsstruktur
Kap. 8 Strukturpolitik
Kap. 9 økonomi og natur – miljøøkonomi
Kap. 10 Den finansielle sektor og rentedannelse
Kap. 11 Pengepolitik
Kap. 12 Den Europæiske Union
Kap. 13 Den offentlige sektors formål og størrelse
Kap. 14 statsfinanserne
Kap. 15 Finanspolitik
Kap. 16 Betalingsbalance og udlandsgæld
Kap. 17 Danmarks udenrigshandel
Kap. 18 Konkurrenceevnen
Kap. 19 Valutakursdannelse
Kap. 20 valutakurspolitik
Kap. 21 Indkomstpolitik
Kap. 22 Indkomstdannelse
Kap. 23 Konjunkturforhold
Kap. 24 Inflation
Kap. 25 Handelsteorier
Kap 26. Det globale handelsmønster
Kap. 27 Internationalt økonomisk samarbejde
Kap. 28 Udvikling og levevilkår

Uddrag
Kap 26. Det globale handelsmønster:

Handel tilbage til oldtiden. Europa har været den mest dominerende gennem tiderne. Den industrielle revolution begyndte – dampmaskinen og masseproduktion i 1920’erne en ny magtbalance opstår: USA og Japan blev politiske stormagter.

Verdenshandlen gik i stå efter Wall Street- krakket i 1929 = konsekvenser i Europa. 1929-33 faldt verdenshandlen med 67 %. Efter II. Verdenskrig liberaliseredes verdenshandlen – præget af ”den gode cirkel”.

Når verdenshandlen stiger stærkere end produktionen = den int. Arbejdsdeling i stigning.

Vesteuropa: 45 % af verdens samlede eksport / import
Asien: 25 %
Nordamerika: 20 %

Nord-syd handel: u-lande der ikke handler særligt meget
î står for specialiseret eksport (monopol eksport) kaffe, kakao
î oftest lavteknologiske varer: beklædning

Nord-nord handel: rige lande handler med rige lande

DK – 72 % af arbejdsstyrken er beskæftiget med produktion af serviceydelser (tertiære erhverv)

Vesteuropa og Nordamerika : 69 % af verdens samlede eksport af tjenesteydelser
î pga. Liberalisering af handel med tjenesteydelser
Tjenesteydelser udgør større andel af BNP
Øget konkurrence

Dog problemer. Ex. ISS – producerer serviceydelser i udlandet = danske investeringer i udlandet

Handel eller direkte udenlandske investeringer:
Globalisering: udvikling, hvor virksomheder i stigende grad betragter hele verden som deres mest naturlige marked for at sælge, producere, skaffe kapital og finde nye samarbejdspartnere

Verdenshandlen: Hjemmemarkedet (efter 1945 ) -> eksport -> internationalisering (1980’erne) -> globalisering (2000-?)

Virksomhederne placerer dele af værdikæden i fordelagtige lande, pga. globalisering
î Hvorfor globalisering?

- Liberalisering af handel og produktion: Uruguay i 1994 (handelsbarrierer nedbrudt)
- De ”fem store” er storeksportører: Kina, Indien, Indonesien, Brasilien, Rusland
- Forbedret produktivitet og kommunikation: IT
- Teknologisk udvikling: forbedret produktionsapparat
- Rationaliseringer: pga. vækstorienterede virksomheder

Virksomhedernes internationaliseringsstrategi:
1. udflytning af produktion: omkostningsbesparelser, lavere lønninger,
omgå handelsrestriktioner (importkvoter)
2. opkøb og fusion af virksomheder:
• regional koncentration: virksomheder fra ét land fusionerer for at få en fordel ex. Arla, DK Bank
• global kocentration: ex. General Electric og Honeywell

Globaliseringsprocessens tabere:
Konkurrencen begrænsen: forbrugerne taber i monopol mht. Arla
Globaliserings-fælden: 20 % sørger for produktion, 80 % overflødig

SE mht. ATTAC – Tobin-skatten