Indholdsfortegnelse
Vejledning
Husk:
Opgave 1
- Virksomhedsanalyse
- Til denne opgave foreligger der følgende materiale:
- Indslag fra TV2 i forbindelse med seneste regnskabsaflæggelse:
- Artikler:
- Nøgletal:
- Pengestrømsopgørelse:

Spørgsmål 1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i LEGO GROUP.

Spørgsmål 1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.

Spørgsmål 1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.

Spørgsmål 1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.

Spørgsmål 1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2 i Excel-filen. Spørgsmål 1.6 (4 %)
Vurder, hvilke vækststrategier LEGO GROUP anvender.

Spørgsmål 1.7 (6 %)
Vurder, hvordan LEGO GROUP´s logistiske effektivitet påvirkes af, at virksomheden har fabrikker i flere verdensdele.

Opgave 2
- Aktivitetsoptimering og investering

Spørgsmål 2.1 (3 %)
Redegør for, hvilke metoder en virksomhed kan anvende til at beregne den optimale salgspris og afsætning.

Spørgsmål 2.2 (4 %)
Beregn den optimale salgspris for Heli-1 Pris/afsætningsrækken fremgår af bilag 3 i Excel-filen.

Spørgsmål 2.3 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 4 i Excel-filen.

Spørgsmål 2.4 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

Spørgsmål 2.5 (4 %)
Vurder, hvor meget de variable enhedsomkostninger højst må udgøre for at investeringen er lønsom.

Spørgsmål 2.6 (4 %)
Forklar, hvordan det vil påvirke den kritiske værdi for de variable enhedsomkostninger, hvis ToyFactory ApS anvender den optimale salgspris. Se spørgsmål 2.2 og 2.5.

Opgave 3
- Styring af knappe resurser

Spørgsmål 3.1 (6 %)
Bestem, hvor mange ruller KA-20 og KA-30 der skal produceres i den kommende måned for at få det størst mulige dækningsbidrag ved produktion med BIO-00 under hensyntagen til de nuværende begrænsninger.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 5 i Excel-filen.

Spørgsmål 3.2 (4 %)
Vurder, hvor meget GrøntAlternativ A/S højst bør betale i merpris for en eventuel ekstra leverance på 900 kg BIO-00.

Spørgsmål 3.3 (4 %)
Vurder, om GrøntAlternativ A/S bør tage imod medarbejdernes tilbud om overarbejde.

Spørgsmål 3.4 (4 %)
Diskuter, om GrøntAlternativ A/S skal skifte fra BIO-00 til BIO-10.

Opgave 4
- Distributionsstyring

Spørgsmål 4.1 (4 %)
Vurder, hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig. De nødvendige informationer findes i bilag 6.

Spørgsmål 4.2 (4 %)
Vurder, hvor mange dage flytransporten maksimalt må tage, for at de to transportformer økonomisk set er lige fordelagtige. Se spørgsmål 4.1.

Spørgsmål 4.2 (4 %)
Vurder, hvor mange dage flytransporten maksimalt må tage, for at de to transportformer økonomisk set er lige fordelagtige. Se spørgsmål 4.1.

Spørgsmål 4.4 (4 %)
Diskuter, om Gaming Equipment ApS bør outsource lagerfunktionen.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Denne terminsprøve i virksomhedsøkonomi A består af 4 opgaver. Til hver opgave er der et antal spørgsmål med en vejledende vægt, som benyttes ved bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse.

Opgaven udgør samlet set 100% og du har 5 timer til at udarbejde din besvarelse. I forhold til disponering af din tid kan følgende hovedregel anvendes:
4% = 12 min
8% = 24 min
12% = 36 min osv.

---

LEGO GROUP er en dansk produktionsvirksomhed, der har sit hovedsæde i Billund. Navnet LEGO er en sammentrækning af ordene ”leg” og ”godt”.

Virksomheden er kendt verden over for sine plastikklodser, der kan samles og giver uendelige muligheder for at bygge og genopbygge.

Legos produkter er opdelt i en lang række temaer, hvor kerneprodukterne er LEGO CITY, LEGO CREATOR og LEGO FRIENDS.

Produkterne henvender sig til flere aldersgrupper fra DUPLO til små børn til CREATOR og Technic, der henvender sig til store børn, teenagere og voksne.

LEGO GROUP’s produkter er kendt for en høj kvalitet og for at fremme børns fantasi. Virksomhedens slogan er ”Det bedste er ikke for godt”.

Tømrer Ole Kirk Kristiansen grundlagde LEGO i 1932. Han havde mistet sit arbejde under depressionen i 1930erne, og for at forsørge sin familie begyndte han at lave legetøj.

I starten var produkterne biler, fly og lign. produceret af træ. Efter 2. verdenskrig var det svært at skaffe træ i rette kvalitet til legetøjet, og derfor valgte Ole Kirk Kristiansen at udskifte træ med plastik i produktionen.

I starten af 1950erne begyndte LEGO at eksportere sine produkter. Det første udenlandske marked var det svenske og herefter det norske.

I dag sælges virksomhedens produkter i hele verden. LEGO GROUP er fortsat ejet af familien Kirk Kristiansen gennem KIRKBI A/S, der ejer 75% af LEGO GROUP.

De resterende 25% af LEGO GROUP ejes af LEGO-Fonden, der yder økonomisk støtte til en række velgørende formål.

I arbejdet med bæredygtighed fokuserer LEGO GROUP på børn, miljø og arbejdsforhold som primære indsatsområder i hele forsyningskæden.

LEGO GROUP ønsker at medvirke til, at børns lyst til læring styrkes gennem leg, at virksomheden ikke belaster men bidrager til at forbedre miljøet samt sikrer gode arbejdsforhold i både LEGO GROUP og LEGO GROUP’s forsyningskæde.

I regnskabsåret 2019 var omsætningen kr. 38.544 mio. og resultat før skat var kr. 10.752 mio. Der er beskæftiget 18.800 medarbejdere i virksomheden.