Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Samson Group A/S.

1.2 (10 %)
Analyser udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017/18 til 2019/20 ved hjælp af de fundne forhold. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Indtjeningsevne
- Kapitaltilpasningsevne

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017/18 til 2019/20.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Vurdering af indekstallenes påvirkning på overskudsgraden
- Vurdering af indekstallenes påvirkning på aktivernes omsætningshastighed

1.4 (5 %)
Analyser soliditet og likviditet for Samson Group A/S for årene 2017/18 til 2019/20.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (4 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Samson Group A/S anvender.

1.6 (7 %)
Vurder, hvordan Samson Group A/S har designet sin produktion.

1.7 (7 %)
Diskuter, hvordan den valgte lagerstruktur påvirker den logistiske effektivitet i Samson Group A/S.

2.1 (4 %)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse for CB-33 for hver af de to leverandører.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 2.
- CB-33 fra OFS-US
- CB-33 fra Chin-Cable

2.2 (4 %)
Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse for hver af de to leverandører.
- CB-33 fra OFS-US
- CB-33 fra Chin-Cable

2.3 (4 %)
Beregn, om det er lønsomt for Innovate A/S at skifte leverandør til Chin-Cable.

2.4 (4 %)
Diskuter, om Innovate A/S’ afkastningsgrad vil blive forbedret ved et eventuelt leverandørskifte.

3.1 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

3.2 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

3.3 (4 %)
Forklar, hvilke af investeringens forudsætninger der er mest usikre.

3.4 (4 %)
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i de mest usikre forudsætninger. Se spørgsmål 3.3.

3.5 (4 %)
Diskuter, om Super Sound A/S bør investere i den nye produktionslinje.

4.1 (8 %)
Udarbejd den optimale afsætningsplan for det kommende kvartal, når der tages hensyn til den begrænsede kapacitet på 900 maskintimer.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

4.2 (4 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (4 %)
Vurder, om det er lønsomt at leje produktionsanlægget for kr. 500.000 pr. kvartal.

Uddrag
I 2019 blev franske Pichon opkøbt, og derved blev Samson Europas største producent af gyllevogne og den økonomiske udvikling hos Samson Group A/S har i høj grad været påvirket at heraf.

Koncernens egenkapital er øget fra 81,6 millioner kroner til 151,0 millioner kroner og er et resultat af kapitalforhøjelsen på 51,2 millioner kroner i forbindelse med opkøbet af Pichon samt årets resultat, som er overført til egenkapitalen.

Endvidere har virksomheden i takt med deres langsigtede investeringer i produktudvikling medført flere tekniske løsninger for virksomheden.

Ligeledes har virksomheden brugt meget ledelsesmæssig kraft på strukturering og integration af de nye selskaber i anpartsselskabet.

Dette har blandt andet været med henblik på at øge volumen og omsætningen i koncernen til et nyt og højere niveau ved blandt andet fokus på opbygning af en toprationel og effektiv produktion af høj kvalitet.

Virksomheden har derudover integreret en decentral lagerstruktur, for at sikre at reservedelene er tæt på kunderne.

Lars Henriksen udtaler ydermere at virksomhedens vækst har været drevet af en stramning i gødningsloven, der har medført et større krav til udbringning af gylle.