Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i LEGO GROUP.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.

1.4 (4 %)
Diskuter om udviklingen i gældsandelen er en fordel for LEGO GROUP.

1.5 (4 %)
Forklar, hvorfor af- og nedskrivninger er tillagt resultat før skat ved beregning af pengestrømme for driftsaktiviteten.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilke vækststrategier LEGO GROUP anvender.

1.7 (6 %)
Vurder, hvordan LEGO GROUPs logistiske effektivitet påvirkes af, at virksomheden har fabrikker i flere verdensdele.

Opgave 2
2.1 (3 %)
Redegør for, hvilke metoder en virksomhed kan anvende til at beregne den optimale salgspris og afsætning.
- Totalmetoden:
- Enhedsmetoden:
- Differensmetoden:

2.2 (4 %)
Beregn den optimale salgspris for Heli-1.

2.3 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

2.4 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

Opgave 3
3.1 (6 %)
Bestem, hvor mange ruller KA-20 og KA-30 der skal produceres i den kommende måned for at få det størst mulige dækningsbidrag ved produktion med BIO-00 under hensyntagen til de nuværende begrænsninger.

3.2 (4 %)
Vurder, hvor meget GrøntAlternativ A/S højst bør betale i merpris for en eventuel ekstra leverance på 900 kg BIO-00.

3.3 (4 %)
Vurder, om GrøntAlternativ A/S bør tage imod medarbejdernes tilbud om overarbejde.

3.4 (4 %)
Diskuter, om GrøntAlternativ A/S skal skifte fra BIO-00 til BIO-10.

Opgave 4
4.1 (4 %)
Vurder, hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig.

4.2 (4 %)
Vurder, hvor mange dage flytransporten maksimalt må tage, for at de to transportformer økonomisk set er lige fordelagtige. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (4 %)
Diskuter, hvilken transportform Gaming Equipment ApS bør vælge.

4.4 (4 %)
Diskuter, om Gaming Equipment ApS bør outsource lagerfunktionen.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Virksomheden LEGO GROUP har i analyseperioden haft en positiv udvikling ift. regnskabstabellerne i året fra 2018 - 2019 både hvad der angår nettoomsætningen og årets resultat. Følgende forhold har haft betydning for denne udvikling:

Først og fremmes skyldes udviklingen LEGO investeringsprogram, de er de førende på markedet indenfor byggeklodser og især i takt med coronavirussens udbrud er der blevet interesse i LEGO’s produkter.

Virksomheden har investeret i langsigtede vækstinitiativer som blandt andet i 150 ny LEGO-butikker, digitale samarbejder, produkter og i e-handel.

Herudover er LEGO’s forbrugersalg og markedsandel vokset på alle deres største markeder. De udvidede også deres tilstedeværelse på nye markeder.

---

Overskudsgraden er i analyseperioden faldet fra 29,6% i år 2017 til 28,2 % i år 2019 en forringelse på 4% - dette er negativt for virksomheden.

Udviklingen kan ses i indekstallene ved at omsætningen kun er steget med 10% hvorimod anlægsaktiverne som et steget med 33% og at varebeholdningen er steget med 12% i analyse perioden.

Aktivers omsætningshastighed er i analyseperioden faldet fra 1,17 g i år 2017 til 1,10 g i år 2019 en forringelse på 0,07 g - svarende til 5,9%.

Udviklingen skyldes at der er bundet flere penge i aktiver. Aktiver i alt er steget fra 29.911 kr. i år 2017 til 34.946 kr. i år 2019, en stigning på 85%, dermed er aktiver i alt steget med mere en omsætningen og det et forklaringen på aktivernes omsætningshastighed.