LEGO GROUP | VØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i LEGO GROUP.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.

1.4 (4 %)
Diskuter om udviklingen i gældsandelen er en fordel for LEGO GROUP.

1.5 (4 %)
Forklar, hvorfor af- og nedskrivninger er tillagt resultat før skat ved beregning af pengestrømme for driftsaktiviteten.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilke vækststrategier LEGO GROUP anvender.

1.7 (6 %)
Vurder, hvordan LEGO GROUPs logistiske effektivitet påvirkes af, at virksomheden har fabrikker i flere verdensdele.

Opgave 2
2.1 (3 %)
Redegør for, hvilke metoder en virksomhed kan anvende til at beregne den optimale salgspris og afsætning.
- Totalmetoden:
- Enhedsmetoden:
- Differensmetoden:

2.2 (4 %)
Beregn den optimale salgspris for Heli-1.

2.3 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

2.4 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

Opgave 3
3.1 (6 %)
Bestem, hvor mange ruller KA-20 og KA-30 der skal produceres i den kommende måned for at få det størst mulige dækningsbidrag ved produktion med BIO-00 under hensyntagen til de nuværende begrænsninger.

3.2 (4 %)
Vurder, hvor meget GrøntAlternativ A/S højst bør betale i merpris for en eventuel ekstra leverance på 900 kg BIO-00.

3.3 (4 %)
Vurder, om GrøntAlternativ A/S bør tage imod medarbejdernes tilbud om overarbejde.

3.4 (4 %)
Diskuter, om GrøntAlternativ A/S skal skifte fra BIO-00 til BIO-10.

Opgave 4
4.1 (4 %)
Vurder, hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig.

4.2 (4 %)
Vurder, hvor mange dage flytransporten maksimalt må tage, for at de to transportformer økonomisk set er lige fordelagtige. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (4 %)
Diskuter, hvilken transportform Gaming Equipment ApS bør vælge.

4.4 (4 %)
Diskuter, om Gaming Equipment ApS bør outsource lagerfunktionen.

Uddrag
Virksomheden LEGO GROUP har i analyseperioden haft en positiv udvikling ift. regnskabstabellerne i året fra 2018 - 2019 både hvad der angår nettoomsætningen og årets resultat. Følgende forhold har haft betydning for denne udvikling:

Først og fremmes skyldes udviklingen LEGO investeringsprogram, de er de førende på markedet indenfor byggeklodser og især i takt med coronavirussens udbrud er der blevet interesse i LEGO’s produkter.

Virksomheden har investeret i langsigtede vækstinitiativer som blandt andet i 150 ny LEGO-butikker, digitale samarbejder, produkter og i e-handel.

Herudover er LEGO’s forbrugersalg og markedsandel vokset på alle deres største markeder. De udvidede også deres tilstedeværelse på nye markeder.

---

Overskudsgraden er i analyseperioden faldet fra 29,6% i år 2017 til 28,2 % i år 2019 en forringelse på 4% - dette er negativt for virksomheden.

Udviklingen kan ses i indekstallene ved at omsætningen kun er steget med 10% hvorimod anlægsaktiverne som et steget med 33% og at varebeholdningen er steget med 12% i analyse perioden.

Aktivers omsætningshastighed er i analyseperioden faldet fra 1,17 g i år 2017 til 1,10 g i år 2019 en forringelse på 0,07 g - svarende til 5,9%.

Udviklingen skyldes at der er bundet flere penge i aktiver. Aktiver i alt er steget fra 29.911 kr. i år 2017 til 34.946 kr. i år 2019, en stigning på 85%, dermed er aktiver i alt steget med mere en omsætningen og det et forklaringen på aktivernes omsætningshastighed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu