Problemformulering
Hvordan arbejder Salling Group med CSR med særlig fokus på bæredygtighed

1. Redegør for begrebet CSR hos Salling Group (½ side)

2. Udarbejd en analyse af Salling Groups CSR-aktiviteter med særlig fokus på bæredygtighed ud fra deres CSR-rapport (1½-2 sider)

3. Analyser ud fra mindst ét selvvalgt eksempel, hvordan bæredygtighed kommunikeres i medierne med fokus på analyse af kommunikation, argumentation og sprogbrug (1½-2 sider)

4. Diskuter og vurder, hvordan Salling Group kan forbedre sig i forhold til deres kommunikation om bæredygtighed (1½-2 sider)

Indledning
Den her opgave handler om 2 fag som så er virksomhedsøkonomi og Dansk. I denne opgave er der blevet svaret på hvordan Salling Group har anvendt CSR og hvad de har gjort i forhold til at være bæredygtig.

Beskrivelsen af opgaven handler bare om CSR og hvordan Salling Group arbejder med CSR.

Opgaven er startet med en problemformulering hvor så der er lavet en metodevalg, derudover er der blevet lavet en redegørelse for virksomhedsøkonomi og en analyse hvor der bliver svaret på en problemstilling.

Der er så også lavet en analyse af en selvvalgt artikel og den sidste del er en vurdering og en konklusion.

Indholdsfortegnelse
Resume 2
Indledning 1
Problemformulering 1
Metodevalg 1
Redegørelse 2
Analyse - VØ 3
Swot 4
CSR-pyramiden 5
Analyse - Dansk 6
Vurdering 7
Konklusion 7
Litteraturliste 7
Bilag 8
Salling Group vil sætte standarden for bæredygtig emballage og gennemgå mere end 5.000 varer 8

Uddrag
CSR som står for Corporate Social Responsibility hvilket også betyder samfundsansvar. En virksomhed tager et valgfrit valg om at arbejde med både sociale og miljømæssige hensyn i sine forretningsaktiviteter.

Virksomheden har så det ansvar at de skal stå for alle deres handlinger over for deres interessenter. Formålet med det er at skabe værdi for virksomhedens interessenter og samfundet.

Man kan i dag se at der er kommet meget fokus på CSR og bæredygtighed da alle de relevante interessenter som fx kunder, leverandør ejere og medarbejder sætter fokus på at virksomheder tager ansvar for vores fremtid.

Der er to interessenter som hedder shareholder og stakeholder, shareholder er hvis du ejere en del af virksomheden og stakeholder er dem som viser interesse for virksomheden som ikke kun er finansiel.

Grunden til at man laver en CSR-rapport er nemlig for at spare på sit forbrug, man kan mindske den negativ påvirkning på miljøet og klimaet. Man kan også formindske omkostningerne til personaleomsætning.

Den tredobbelt bundlinje er opdelt i 3 med fokuspunkterne social, miljø og økonomi. Formålet med modellen er at den skal vise en virksomheds ønske om at skabe økonomisk overskud som så skal følge ansvaret for miljø og mennesker.

Alle de store virksomheder blev i 2009 forpligtet om at overholde paragraf 99a som går ud på at man skal fremvise en ledelsesberetning med en ikke finansiel redegørelse for samfundsansvar.

De ting som skal indhold redegørelsen er fx oplysninger som miljøforhold, sociale forhold og personaleforhold.

Salling Group er en den største dagligvarekoncern i Danmark hvilket betyder at de hører under regnskabsklassen C. Salling følger den tredobbelt bundlinje hvilket man kan se ude fra deres CSR-rapport, i forhold til økonomi overholder de den da de er i overskud, miljø overholder de netop fordi de følger verdensmål 3,12 og 13, de går også meget op i klima.

Den sidste er det sociale og den overholder de også fordi en af deres vigtigste interessenter er deres medarbejder og deres service. De skal også overholde paragraf 99a da de er en stor virksomhed.

De vigtigste interessenter for Salling Group er medarbejder, kunder og ejere netop fordi det er dem som holder virksomheden kørende.

Deres shareholder er så ejerene som er Salling fondene, medarbejder og kunder er så stakeholder.

Salling Group går også indenfor 3 verdensmål som er verdensmål 3, 12 og 13 da klima og sundhed er nogle områder de føler de kan gøre en forskel i.