Indledning
Denne opgave omhandler to fag, som er dansk og virksomhedsøkonomi. Opgaven indeholder en tydelig og kort beskrivelse af CSR og hvordan virksomhedens kæden “Salling Group“ arbejder med CSR, hvor der er sat fokus på madspild.

Opgaven kommer til at handle bredt om Salling Groups CSR-rapport og medarbejderhåndbogen, som vil blive analyseret.

Opgaven slutter med en diskussion, hvor der sammenlignes to forskellige artikler med medarbejderhåndbogen. Vurdering og Konklusion kommer sidst.

Indholdsfortegnelse
Resumé 1
Indledning 3
Problemformulering 3
Metodevalg 4
Redegørelse 5
Besvarelse/ Analyse 6
- Analyse 6
- Diskussion 8
- Vurdering 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12
Bilag 12

Uddrag
Redegørelse
CSR også kaldt Corporate Social Responsibility betyder samfundsansvar. CSR er en virksomheds frivillige arbejde med både sociale, og miljømæssige hensyn og overvejelser i sine forretningsaktiviteter.

Det betyder også at virksomhederne skal stå til ansvar for deres handlinger over for interessenterne. Det er vigtigt at følge de internationale CSR principper.

Salling Groups vigtigste interessenter er, kunder, medarbejdere, ejere (Salling fondene), lovgivere (national politikere), miljø og fødevareministeriet, kommuner, NGO’er og partnerskaber, brancheorganisationer og andre organisationer.

De er alle vigtige for en Salling Group, da virksomhedes succes er afhængig af interessenterne. De er med til at få en virksomhed til at vokse og gennemføre sin drift.

Mange interessenter lægger vægt på, at en virksomhed tager ansvar for miljøet. Salling Group er Danmarks største detailkoncern og servicerer ugeligt 11 millioner kunder.

Salling er ejet af Salling Fondene og består af dagligvarekæderne Føtex, Bilka, Netto og legetøjskæden BR, og mange andre.

Salling har formålet, at gør verden bedre for deres kunder, kolleger, samarbejdspartnere, leverandører og samfundet ved at bidrage til og arbejde bærdygtige løsninger, nemme og gode indkøbsoplevelser, jobmuligheder og støtte gennem Salling Fondene (ejere).

Madspild har været et fokuspunkt for Salling Group, som er en kæmpe klimaudfordring, både i butikkerne og hjemme i kundernes kølskabe. 2

Analyse
Jeg har valgt at fokusere på afsnittet om madspild, som er en af Salling Groups CSR-aktiviteter, specifikt miljøaktiviteter.

Afsenderen af afsnittet “Madspild” er Salling Group, som er Danmarks største dagligvarekoncern og ejer Bilka, Føtex og Netto der er kendte af næsten alle i Danmark.

Det viser at de er meget troværdige. “Bilka og Føtex havde i 2018 halveret deres madspild, og har nye mål om at halvere deres madspild endnu en gang inden 2030”, 3 hvilket også viser at de er ansvarlige og troværdige når de bruger tal.

I forhold til miljøaktiviteter, så har Salling Group et klart formål, at reducere madspild ved at reducere overproduktion som vil medføre mindre CO2- udledning.

Modtageren af afsnittet (madspild) er blandet andet Salling Groups leverandører, konkurrenter og medier.

Formålet med afsnittet (Madspild) er at, fremvise at Salling Group går op i at reducere madspild i deres dagligvarebutikker, hvordan overskudsvarer bliver brugt og hvor deres madaffald ender henne osv.

Sproget i afsnittet (Madspild) og generelt hele rapport, er meget let at forstå, da der ikke bliver brugt fremmede ord eller svære ord.

Der bliver brugt stedordet “vi” flere gange i afsnittet, det gøre teksten spændende og varieret. Det viser også at artiklen er skrevet af en gruppe mennesker og ikke kun 1 person.

Salling Group har foretaget appelformerne logos og etos i afsnittet om madspild. Logos opstår når der er fremvist tabeller, statistikker, tal og fakta, som får læseren/modtageren til at blive overbevist om det fornuftige i emnet madspild, ved hjælp af fornuft. 4

Et eksempel på logos i afsnittet om madspild, er statistikken på side 22 (madspild i % af madsalg).

“Alligevel har netto reduceret sit madspild med 2,3 ton eller 11,7% i absolutte tal” 5 her bliver brugt tal. etos er igen det med halvering af madspild i Bilka og Føtex i 2018 og 2019, og vil halvere madspild igen inden 2030, det viser at Salling Group har gjort det før og kan uden tvivl gøre det igen.