Problemformulering
Hvordan arbejder Salling Group med CSR?
1. Redegør for begrebet CSR

2. Udarbejd en analyse af Salling Groups CSR-aktiviteter samt vurder virksomhdens CSR-resultater i forhold til deres vision

3. Diskuter medarbejderhåndbogens fremstilling af Salling Group op imod, hvordan de portrætteres i medierne (find selv artikler, der taler for og imod medarbejderhåndbogens portrættering)

4. Vurder om Salling Group er succesrige med deres kommunikationsstrategi i forhold til modtagerne.

Indledning
CSR er et vigtigt koncept for mange virksomheder og er et behov for at overleve på langt sigt. I opgaven ses en tydelig besvarelse af hvad CSR er, og hvilke CSR aktiviteter Salling Group har fokus på.

Her kommer jeg i dybden i virksomhedens fokuspunkter, det sociale og sundhed og madreducering forhold.

Dernæst vil jeg forklare kort om årsregnskabsloven §99a, og om Salling Group opfylder kravene og jeg vil desuden komme ind på CSR begreberne.

I opgaven bliver der besvaret om hvordan Salling Group skaber værdi, samt hvad CSR rapport og medarbejderhåndbogen indeholder.

I sidste del af opgaven er der lavet en diskussion, der indebærer det positive og det negative ved 2 forskellige artikler.

I takt med problemformuleringen “Hvordan arbejder Salling Group med CSR?”, er der blevet brugt kvalitativ metode, hvor jeg har fundet en masse data, fakta og informationer, der har bragt mig frem til en konklusion og vurdering af Salling Groups kommunikation og betydningen af deres tiltag.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Problemformulering 4
Hvordan arbejder Salling Group med CSR? 4
1. Redegør for begrebet CSR 4
2. Udarbejd en analyse af Salling Groups CSR-aktiviteter samt vurder virksomhdens CSR-resultater i forhold til deres vision 4
3. Diskuter medarbejderhåndbogens fremstilling af Salling Group op imod, hvordan de portrætteres i medierne (find selv artikler, der taler for og imod medarbejderhåndbogens portrættering) 4
4. Vurder om Salling Group er succesrige med deres kommunikationsstrategi i forhold til modtagerne. 4
Metodevalg 4

Uddrag
På baggrund af tabellen vurderes det, at redegørelsen lever til kravene i §99A. Oplysningerne skal være med til at sikre interessenternes forståelse af virksomhedens udvikling, resultat, situation og virksomhedens aktivitets påvirkning af forholdene.

Det vil have en positivt indflydelse på Salling Group, hvis de går ind og rammer deres interessenter og medier, med at de er en ansvarlig virksomhed.

De får skabt et godt brand for dem selv samt får de promotion. Derefter vil det have en påvirkning på aktionærerne.

Udefra Salling Groups rapport kan vi se en masse CSR aktivister og initiativer de har foretaget, for at skabe stakeholder value så de kan opnå et positivt samspil mellem interessenterne og skabe værdi for begge parter.

Salling Group har fokus på den tredobbelte bundlinje, hvor både økonomi, mennesker og miljø er i fokus. Salling Group udfører visse aktiviteter, som de ikke tjener penge på kort sigt.

Dog bidrager aktivisterne til et bedre omtale, hvorved virksomheden kan tiltrække og fastholde attraktive interessenter og i sidste ende opnå en større konkurrenceevne, der sikrer forbedrede finansielle præsentationer.

Ved at Salling Group fokusere på skabe stakeholder value, bliver virksomheden dermed i stand til at skabe shareholder value på lang sigt.

De 3 overordnende CSR områder Salling Group særligt har fokus på er de tre kriterier fra FN’s verdensmål, ansvarligt forbrug (nr12),sundhed(3) og klimaindsats (13).

De har valgt disse elementer for at vise deres leverandører og interessenter, at de står inden for bæredygtighed, og især miljø madspild.

Disse elementer noget mange har forståelse for og kender til, og er et emne der tales ved i store dele af verden.