Indledning
CSR er et vigtigt koncept for mange virksomheder og er et behov for at overleve på langt sigt. I opgaven ses en tydelig besvarelse af hvad CSR er, og hvilke CSR aktiviteter Salling Group har fokus på.

Her kommer jeg i dybden i virksomhedens fokuspunkter, det sociale og sundhed og madreducering forhold.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3

Problemformulering 3

Hvordan arbejder Salling Group med CSR? 3
1. Redegør for begrebet CSR 3
2. Udarbejd en analyse af Salling Groups CSR-aktiviteter samt vurder virksomhdens CSR-resultater i forhold til deres vision 3
3. Diskuter medarbejderhåndbogens fremstilling af Salling Group op imod, hvordan de portrætteres i medierne (find selv artikler, der taler for og imod medarbejderhåndbogens portrættering) 3
4. Vurder om Salling Group er succesrige med deres kommunikationsstrategi i forhold til modtagerne. 3

Metodevalg 4

Redegør 4

Analyse 5

Ledelse beretningen i Salling Group 5

Uddrag
CSR (Corporate Social Respoonsibillity) er en virksomhedens måde at arbejde med samfundsansvar på, hvor der er fokus på ledelse, sociale og miljømæssige hensyn.

Ved at virksomheder arbejder med samfundsansvar, skaber det både værdi for virksomheden og samfundet da de håndterer sociale, miljømæssige og etiske udfordringer .

I dag er der kommet meget fokus og interesse indenfor CSR og bæredygtighed. De relevante interessenter såsom kunder, leverandører, medarbejdere og ejere er begyndt at lægge meget vægt og sætte krav på, at en virksomhed tager ansvar for fremtiden (miljømæssigt og, at der er fokus på det sociale miljø.

Globaliseringen har i dag medført, at mange danske virksomheder er begyndt, at handle internationalt og drive deres produktion i andre lande, for at mindske deres omkostninger.

Derfor er det vigtigt, at følge de internationale ti CSR-principper som indgår i FN’s Global Compact, da lande som Danmark, da vi går op i velfærd, sundhed og miljø.

Mange virksomheder der anvender CSR, har formået at skabe positive resultater, da det er med til at øge konkurrenceevnen og dermed også indtjeningen. 2

Med udgangspunkt i CSR af Salling Group har de valgt at offentliggøre en CSR rapport som fylder 94 sider med udgangspunkt i CSR.

Rapporten er blevet offentliggjort til gavn for interessenterne, så de kan virksomhedens målsætninger, og en genereal bæredygtig samfundsudvikling.

Virksomheden Salling Group er en fondsejet virksomhed som befinder sig i detailhandel og består af en række detailkæder, heriblandt Netto, Føtex, Bilka og Fætter BR. I deres CSR rapport får man et indblik af deres vigtige interessenter som er kunder, medarbejdere og ejere.

De interessenter er vigtige for Salling Group da de med til at holde virksomheden eksistens. I deres CSR rapport har de bl.a. nøglepunkter som der forventes i forhold til interessenterne.

Et eksempel er at tilfredsstille deres kunder med kundetilfredshed, fødevarer kvalitet, og sundhed. Der ligges desuden vægt på medarbejderne og deres arbejdsvilkår samt at de trives godt socialt og udvikler sig.

Salling Group har desuden fokus på forskellige velgørenhedsorganisationer, hvor de er med til at støtte.3

Analyse
Salling Groups CSR rapport er opstillet efter årsregnskabsloven §99a. Loven går ud på, at store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med redegørelse for sumfundsansvar.

Kravene for §99A fremgår i forkortet form i tabellens venstreside.4 I højre side er det angivet, på hvilken side punktet er medtaget i Salling Groups CSR rapport5

På baggrund af tabellen vurderes det, at redegørelsen lever til kravene i §99A. Oplysningerne skal være med til at sikre interessenternes forståelse af virksomhedens udvikling, resultat, situation og virksomhedens aktivitets påvirkning af forholdene.6

Det vil have en positivt indflydelse på Salling Group, hvis de går ind og rammer deres interessenter og medier, med at de er en ansvarlig virksomhed. De får skabt et godt brand for dem selv samt får de promotion.

Derefter vil det have en påvirkning på aktionærerne. Udefra Salling Groups rapport kan vi se en masse CSR aktivister og initiativer de har foretaget, for at skabe stakeholder value så de kan opnå et positivt samspil mellem interessenterne og skabe værdi for begge parter.

Salling Group har fokus på den tredobbelte bundlinje, hvor både økonomi, mennesker og miljø er i fokus. Salling Group udfører visse aktiviteter, som de ikke tjener penge på kort sigt.

Dog bidrager aktivisterne til et bedre omtale, hvorved virksomheden kan tiltrække og fastholde attraktive interessenter og i sidste ende opnå en større konkurrenceevne, der sikrer forbedrede finansielle præsentationer.

Ved at Salling Group fokusere på skabe stakeholder value, bliver virksomheden dermed i stand til at skabe shareholder value på lang sigt.7

De 3 overordnende CSR områder Salling Group særligt har fokus på er de tre kriterier fra FN’s verdensmål, ansvarligt forbrug (nr12),sundhed(3) og klimaindsats (13).8

De har valgt disse elementer for at vise deres leverandører og interessenter, at de står inden for bæredygtighed, og især miljø madspild.

Disse elementer noget mange har forståelse for og kender til, og er et emne der tales ved i store dele af verden.