Indledning
CSR er et vigtigt koncept for mange virksomheder og er et behov for at overleve på langt sigt. I opgaven ses en tydelig besvarelse af hvad CSR er, og hvilke CSR aktiviteter Salling Group har fokus på.

Her kommer jeg i dybden i virksomhedens fokuspunkter, det sociale og sundhed og madreducering forhold. Dernæst vil jeg forklare kort om årsregnskabsloven §99a, og om Salling Group opfylder kravene og jeg vil desuden komme ind på CSR begreberne.

I opgaven bliver der besvaret om hvordan Salling Group skaber værdi, samt hvad CSR rapport og medarbejderhåndbogen indeholder. I sidste del af opgaven er der lavet en diskussion, der indebærer det positive og det negative ved 2 forskellige artikler.

I takt med problemformuleringen “Hvordan arbejder Salling Group med CSR?”, er der blevet brugt kvalitativ metode, hvor jeg har fundet en masse data, fakta og informationer, der har bragt mig frem til en konklusion og vurdering af Salling Groups kommunikation og betydningen af deres tiltag.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Problemformulering 4
Hvordan arbejder Salling Group med CSR? 4
1. Redegør for begrebet CSR 4
2. Udarbejd en analyse af Salling Groups CSR-aktiviteter samt vurder virksomhdens CSR-resultater i forhold til deres vision 4
3. Diskuter medarbejderhåndbogens fremstilling af Salling Group op imod, hvordan de portrætteres i medierne (find selv artikler, der taler for og imod medarbejderhåndbogens portrættering) 4
4. Vurder om Salling Group er succesrige med deres kommunikationsstrategi i forhold til modtagerne. 4
Metodevalg 4
Redegør 5
Analyse 6
Ledelse beretningen i Salling Group Error! Bookmark not defined.
Diskuter 11
Vurder 13
Konklusion 16
Litteraturliste 16

Uddrag
CSR (Corporate Social Respoonsibillity) er en virksomhedens måde at arbejde med samfundsansvar på, hvor der er fokus på ledelse, sociale og miljømæssige hensyn.

Ved at virksomheder arbejder med samfundsansvar, skaber det både værdi for virksomheden og samfundet da de håndterer sociale, miljømæssige og etiske udfordringer .

I dag er der kommet meget fokus og interesse indenfor CSR og bæredygtighed. De relevante interessenter såsom kunder, leverandører, medarbejdere og ejere er begyndt at lægge meget vægt og sætte krav på

at en virksomhed tager ansvar for fremtiden (miljømæssigt og, at der er fokus på det sociale miljø.

Globaliseringen har i dag medført, at mange danske virksomheder er begyndt, at handle internationalt og drive deres produktion i andre lande, for at mindske deres omkostninger.

Derfor er det vigtigt, at følge de internationale ti CSR-principper som indgår i FN’s Global Compact, da lande som Danmark, da vi går op i velfærd, sundhed og miljø.

Mange virksomheder der anvender CSR, har formået at skabe positive resultater, da det er med til at øge konkurrenceevnen og dermed også indtjeningen.

Med udgangspunkt i CSR af Salling Group har de valgt at offentliggøre en CSR rapport som fylder 94 sider med udgangspunkt i CSR.

Rapporten er blevet offentliggjort til gavn for interessenterne, så de kan virksomhedens målsætninger, og en genereal bæredygtig samfundsudvikling.

Virksomheden Salling Group er en fondsejet virksomhed som befinder sig i detailhandel og består af en række detailkæder, heriblandt Netto, Føtex, Bilka og Fætter BR.

I deres CSR rapport får man et indblik af deres vigtige interessenter som er kunder, medarbejdere og ejere.

De interessenter er vigtige for Salling Group da de med til at holde virksomheden eksistens. I deres CSR rapport har de bl.a. nøglepunkter som der forventes i forhold til interessenterne.

Et eksempel er at tilfredsstille deres kunder med kundetilfredshed, fødevarer kvalitet, og sundhed.

Der ligges desuden vægt på medarbejderne og deres arbejdsvilkår samt at de trives godt socialt og udvikler sig.

Salling Group har desuden fokus på forskellige velgørenhedsorganisationer, hvor de er med til at støtte.3